TCM

Traditional Chinese Medicine

Innervatorisk

Muskelavslappnande, aktiverande och smärtlindrande

Spirituell

Enligt Are Thoresen

TCM

Traditionell kinesisk akupunktur

Sedan flera tusen år har man i österlandet använt en metod att bota och lindra sjukdomar med. Metoden bygger på en filosofi kom kallas Traditionell Kinesisk Medicin (TCM). De två största delarna av denna är Akupunktur och Örtmedicin. Andra delar inom kinesisk medicin är: Qigong (rörelseträning), Tuina (kinesisk massage), Akupressur, Öronakupunktur, Guasha (skrapning), Koppning, Kostråd, Massoterapi (kinesisk kiropraktik), Moxibution (värmande av akupunkturpunkter) och Taijiquan (skuggboxning) 🙂 I västerlandet har akupunkturen kommit att bli den tongivande delen av den traditionella kinesiska medicinen (TCM). I Kina är det tvärtom så att örtterapin är mycket större.

All behandling med TCM syftar till att få alla kroppens funktioner att fungera normalt, när alla kroppens funktioner är i balans är individen frisk. Obalans betyder sjukdom (eller skada). Genom att sticka in små tunna nålar (ej kanyler!) i speciellt utvalda punkter på kroppen eller genom att ge (exempelvis) örter kan man återställa störd jämvikt. Teorin som ligger till grund för den kinesiska medicinen skiljer sig markant mot den teori som skolmedicinen (de flesta sjukgymnaster, läkare, veterinärer) tillämpar.

TCM delar in kroppen i fem element: Eld, Jord, Metall, Vatten och Trä. Allt tillhör något av dessa element. Yin och yang har de flesta hört talas om, det är det kvninliga-manliga, kalla-varma, ljusa-mörka osv, alla motpoler som inte kan leva utan varandra men som behöver vara i balans. Kroppen delas också in i tolv delar, organ-funktionskretsar, vari alla funktioner placeras. Utifrån dessa delar betraktar man patienten och försöker få fram så mycket information som möjligt.

Allt spelar roll när man undersöker och behandlar enligt TCM. Kanske de symptom man sökt hjälp med förändras av yttre faktorer såsom väder, dygnsrytm etc. Kanske individen föredrar någon viss mat, har ett ärr över en viss meridian eller att hudproblemen kommer bara på vissa ställen. Man tittar på hur individen ser ut, beter sig, låter, rör sig, känns, reagerar, luktar, bor… ja allt.

Akupunkturkurs

Innervatorisk akupunktur

Denna bit är modern västerländska akupunkturen. Det man vill åt är antingen att få nerver och muskler att slappna av eller att vakna till och aktiveras. Alla muskler styrs av nervsignaler och genom att nåla ett nervutträde, där nerven kommer nära huden och man kommer åt den, så kan man påverka hela muskeln eller muskelgruppen som den nerven styr. Det innebär att man kan t.ex. vid en hälta kan hjälpa till att lokalisera denna genom att stimulera nerver så att mjukdelar slappnar av, smärtstillas tillfälligt och slutar kompensera lika kraftigt varpå en ledhälta lättare kan upptäckas eller om det är mjukdelar som är skadade så blir hältan bättre. På det sättet använder en del veterinärer den innervatoriska akupunkturen.

Det finns andra delar av den västerländska akupunkturen och det är det som benämns Dry needeling där man sätter akupunktur i triggerpunkter i muskler för att åstadkomma en smärtstillande effekt.

 Det gör ofta ont då muskeln eller senan om man sätter i en sena först svarar med en kramp men därefter följer ofta en avslappnande effekt.

Detta är en metod vi sällan använder just eftersom den kan vara smärtsam och vi vill i största möjliga mån att hästen, hunden, människan vi behandlar ska ha en positiv upplevelse och inte spänna sig. Effekten av akupunktur blir inte bättre bara för att det gör ont, ur vårt perspektiv kanske snarare tvärt om plus att det verkar vara så att man flyttar runt symptom mer ofta.

Spirituell akupunktur

Denna teknik har vi lärt oss av leg veterinär akupunktör Are Thoresen. Den bygger på antroposofisk medicin som utvecklats av Rudolf Steiner. Det är en metod där man använder sig av pulsdiagnostik när man försatt sig själv i ett meditationsliknande tillstånd, alltså stängt ute omvärlden, stängt av sina egna tankar, funderingar och känslor och bara känner in individen just där. Ofta upplever djuren den kontakten som väldigt avslappnande och känner direkt av energin. De är så öppna och ser säkert mer av världen här än de flesta av oss gör. Med denna metod har vi fått resultat vi aldrig hade vågat hoppas på eller ens kunnat ana. 

Den kan återställa en individs mentala och fysiska hälsa. Inte så att den tar bort alla fysiska problem men hjälper kroppen leva med dem på ett sätt så att det inte är lika jobbigt. Vi lyssnar/känner in individen med hjärtat och med sitt hjärta talar den om för oss vad den behöver och vi bara gör det.

Den spirituella akupunkturens mål är att transformera besväret som behandlas liksom att transformera hela individen. 

Vad kan man behandla?

Svaret är: i princip allting…. Akupunktur har fått en stämpel att bara behandla smärttillstånd i rörelseapparaten (ben, leder ,muskler etc) men terapiformen är betydligt mer användbar än så! Det mesta går att behandla även om en del åkommor oftast lyckas bättre än andra.

Världshälsoorganisationen WHO har satt samman en omfattande lista på symptom och sjukdomar som man rekommenderar akupunkturbehandling vid. Bland dessa märks allergi, blodtrycksförändringar, illmående, efterbehandling av kemoterapi, tandvärk, smärta i leder och muskler, njursten, ischisas, minska svullnader, smärtsam menstruation, PMS etc. Dock är denna lista långt ifrån komplett. Listan kan göras mycket längre, i synnerhet om man tar med de besvär som människor och andra djur såsom exempelvis hundar kan drabbas av. Akupunktur är så mycket mer än bara smärtbehandling och många går på behandling för att undvika att få symptom. Så var proceduren i det gamla Kina. Läkarna fick betalt medan patienterna var friska. De fick inget betalt om patienten blev sjuk.

Det vi vanligen behandlar är muskelspänningar, muskelhypotrofi (för lite/liten muskel), snedheter i rygg, nacke, bäcken och magproblem, allergier, luftvägsproblem, mugg, brunstbesvär, stress och ilska. Alla slags små och stora begränsningar en ryttare upplever vid ridning. Hästen ska förväntas och få hjälp att fungera symetriskt och harmoniskt. Vi behandlar hästar med rädslor, sår, smärtor som efter veterinär behandling behöver få underhåll. Vi behandlar hundar som bl.a. är skendräktiga, har såriga trampdynor, allergier, magproblem, rörelsestörningar eller bara behöver muskulärt underhåll för att fungera optimalt. Och vi hjälper ryttare och djurägare med allt möjligt, från att få lika långa ben till att kunna härda ut i kroppen om man bär på svårare diagnoser eller trauman.