Sedan flera tusen år har man i österlandet använt en metod att bota och lindra sjukdomar med. Metoden bygger på en filosofi kom kallas Traditionell Kinesisk Medicin (TCM). De två största delarna av denna är Akupunktur och Örtmedicin.
I västerlandet har akupunkturen kommit att bli den tongivande delen av den traditionella kinesiska medicinen (TCM). I Kina är det tvärtom så att örtterapin är mycket större.

Akupunktur på Hästar

All behandling med TCM syftar till att få alla kroppens funktioner att fungera normalt. När alla dessa är i balans är individen frisk. Obalans betyder sjukdom (eller skada). Genom att sticka in små tunna nålar (ej kanyler!) i speciellt utvalda punkter på kroppen eller genom att ge (exempelvis) örter kan man återställa störd jämvikt.
Teorin som ligger till grund för den kinesiska medicinen skiljer sig markant mot den teori som skolmedicinen (läkare, veterinärer) tillämpar. TCM delar in kroppen i tolv delar vari alla kroppens funktioner placeras. Utifrån dessa delar betraktar man patienten och försöker få fram så mycket information som möjligt om denne. Det rör sig om ytterligare symptom än det som patienten sökt för, hur denne förändras av yttre faktorer såsom väder, dygnsrytm etc.
Man lägger även vikt vid hur patienten ser ut och beter sig då detta ofta skvallrar en hel del om sjukdomsläget. Undersökning av vissa utvalda akupunktupunkter samt pulsen är också synnerligen viktig del av undersökningen.

FAQ

Svaret är: i princip allting…. Akupunktur har fått en stämpel att bara behandla smärttillstånd i rörelseapparaten (ben, leder ,muskler etc) men terapiformen är betydligt mer användbar än så! Det mesta går att behandla även om en del åkommor oftast lyckas bättre än andra. Bland annat har WHO givit ut en lista på sjukdomar som är lämpliga att behandla med akupunktur. Dock är denna lista långt ifrån komplett. Listan kan göras mycket längre, i synnerhet om man tar med de besvär som människor och andra djur såsom exempelvis hundar kan drabbas av. Hör av dig om du är osäker på vad som besvärar hästen, dig eller hunden.

Man hör ofta personer berätta om hur smärtsamt det är med akupunktur. Vår uppfattning är att akupunktur inte alls behöver vara smärtsamt. Vi har uppfattningen att man inte når så mycket bättre behandlingseffekt av att skruva eller på annat sätt manipulera nålarna så att det motiverar att göra det. Den mesta vinsten med nålmanipulation är att man lite snabbare når resultat. Vid nackspärr får man full effekt efter en kvart om man ger smärtsam akupunktur och efter cirka tio timmar om man ger smärtfri akupunktur.

5 myter om Akupunktur

Akupunktur har kommit att bli en av de allra mest populära alternativa, eller kompletterande behandlingsmetoderna i hela världen. Även om många har börjat förstå akupunkturens otroliga nytta så finns fortfarande en hel del myter om metoden. Här presenterar vi ett par av dem:

Grundtanken i akupunktur är att det inte ska göra ont. En duktig akupunktör kan reglera smärtupplevelsen hos sina patienter. Vid en normalbehandling känns sticket ungefär som ett myggbett medan resten av behandlingen är i det närmaste smärtfritt. Vi på Alternativehealthworks anser att så smärtfri behandling som möjligt är avgörande på lång sikt. Akupunktur ska läka, inte smärta.

Världshälsoorganisationen WHO har satt samman en omfattande lista på symptom och sjukdomar som man rekommenderar akupunkturbehandling vid.

Bland dessa märks allergi, blodtrycksförändringar, illmående, efterbehandling av kemoterapi, tandvärk, smärta i leder och muskler, njursten, ischisas, minska svullnader, smärtsam menstruation, PMS etc.

Akupunktur är så mycket mer än bara smärtbehandling och många går på behandling för att undvika att få symptom.

Så var proceduren i det gamla Kina. Läkarna fick betalt medan patienterna var friska. De fick inget betalt om patienten blev sjuk.

Akupunktur är en säker behandlingsmetod och är lika bra för unga som för gamla.

Man kan behandla samma saker hos alla. I Sverige finns en undre gräns för att behandla barn.

På veterinärsidan finns ingen sådan gräns. Det är fullt möjligt att behandla till exempel växtvärk och kolik hos unga.

I många delar av världen ses inte akupunktur som en alternativ behandlingsform utan som en del av det vanliga systemet.

I amerikanska armén till exempel är akupunktur en vedertagen behandlingsmetod för flera olika åkommor inklusive rena smärttillstånd.

Det har utförts mängder med dubbelblindstudier på akupunktur som helt klart visar att metoden är verksam.

Studierna är gjorda både på vuxna, barn och på veterinärsidan.

En viktig komponent för att akupunkturen ska fungera som bäst är att man anlitar en välutbildad akupunktör.

Akupunktur är en del av en hel medicinsk teori som härstammar från Asien. Vi brukar räkna Kina som ursprungsland men metoden har funnits länge i flera länder i regionen.

Även i andra delar av världen har man använt sig av akupunktur-liknande metoder. Ismannen Ötzi som hittades i Tyrolalperna är ett exempel. Den andra, mycket större delen av kinesisk medicin är örtmedicinen.