Manuella tekniker

Optimera rörlighet

TCM akupunktur

5 elementsteorin

Spirituell akupuktur

Stärk det friska

Vi kör igång våren 2022

Kurser för utbildade terapeuter!

Kursstarter from April, först ut TCM därefter MT bröstrygg

Alla som har en grundutbildning i basmedicin, anatomi, fysiologi på häst eller hund är välkomna på alla kurser! Oavsett om du är hundfysioterapeut, equiopat, naprapat eller equiterapeut så är du välkommen. På akupunkturkurserna kan även du som är humanterapeut vara med! Det kommer finnas 3 kurskategorier till en början. Manuell medicin, Spirituell akupunktur och TCM akupunktur. 

Manuell medicin

Avancerad Manuell Terapi

Vi arbetar med Dornterapi – mobilisering, osteopatiska tekninker – mobilisering, artikulation, kiropraktiska tekninker – manipulation och mjukdelsbehandlingar, fascia release. Metoderna vi arbetar med har vi valt att kalla AMT, Avancerad Manuell Terapi. Det innefattar också palpation, segmentella funktionstester, fyskaliska tester, ledspecifika tester. Syftet är att återställa normal rörlighet i alla kroppens leder för ett liksidigt och symmetriskt rörelsemönster. Det är förutsättningen för att muskla rätt och träna hållbart. Dessa kunskaper har du som är terapeut och vill utveckla din manuella medicin, nu chansen att ta del av. Kurserna kommer gå på vardagar. Man väljer ordning och antal block själv. De kan komma att gå omlott. Vi kommer hålla till i Göteborg med omnejd. På dessa kurser kommer det vara ett begränsat antal deltagare, max 6st.

Förslag på 4 block till att börja med:

Block 1 Bröstrygg (2×3 dagar, 54 lektionstimmar, 19800kr) Förslag på start i v 18 eller 19

Block 2 Bäckenområdet (4 dagar (ev 2×2), 36 lektionstimmar, 13200kr) Startar när det är 4 anmälda. 

Block 3 Hals och nacke (2×3 dagar, 54 lektionstimmar, 19800kr) (för att gå denna vill vi att du gått bröstrygg först) Startar när det är 4 anmälda. 

Block 4 4 ben (4 dagar (ev 2×2), 36 lektionstimmar, 13200kr)

Kurserna kommer gå på vardagar. Man väljer ordning och antal block själv. De kan komma att gå omlott. Vi kommer hålla till i Göteborg med omnejd. På dessa kurser kommer det vara ett begränsat antal deltagare, max 6st.

Jag vill gå utbildningen

Spirituell akupunktur

enl. Are Thoresen

Denna teknik brinner vi för extra mycket just för att det är så rätt att stärka det friska, positiv förstärkning. Vi har vi lärt oss av leg veterinär akupunktör Are Thoresen. Den bygger på antroposofisk medicin som utvecklats av Rudolf Steiner. Det är en metod där man använder sig av pulsdiagnostik när man försatt sig själv i ett meditationsliknande tillstånd, alltså stängt ute omvärlden, stängt av sina egna tankar, funderingar och känslor och bara känner in individen just där. Ofta upplever djuren den kontakten som väldigt avslappnande och känner direkt av energin. De är så öppna och ser säkert mer av världen här än de flesta av oss gör. Med denna metod har vi fått resultat vi aldrig hade vågat hoppas på eller ens kunnat ana. Den kan återställa en individs mentala och fysiska hälsa. Inte så att den tar bort alla fysiska problem men hjälper kroppen leva med dem på ett sätt så att det inte är lika jobbigt. Vi lyssnar/känner in individen med hjärtat och med sitt hjärta talar den om för oss vad den behöver och vi bara gör det. Du kommer lära dig stärka det friska och få resultat som blir ännu bättre.

Denna kurs går som ett block.

Spirituell akupunktur (ca 8 dagar, 72 lektionstimmar, 20000kr) Startar när det är minst 5 pers. anmälda. Om du går TCM också eller före så kan man plocka bort ett par-några dagar. Kursen kommer gå på vardagar, två dagar i taget. Vi kommer hålla till i Göteborg med omnejd.

Jag vill gå utbildningen

TCM akupunktur

5 elementsteorin

All behandling med TCM syftar till att få alla kroppens funktioner att fungera normalt, när alla kroppens funktioner är i balans är individen frisk. Obalans betyder sjukdom (eller skada).

TCM delar in kroppen i fem element: Eld, Jord, Metall, Vatten och Trä. Allt tillhör något av dessa element. Yin och yang har de flesta hört talas om, det är det kvninliga-manliga, kalla-varma, ljusa-mörka osv, alla motpoler som inte kan leva utan varandra men som behöver vara i balans. Kroppen delas också in i tolv delar, organ-funktionskretsar, vari alla funktioner placeras. Utifrån dessa delar betraktar man patienten och försöker få fram så mycket information som möjligt.

Allt spelar roll när man undersöker och behandlar enligt TCM. Kanske de symptom kunden sökt hjälp med förändras av yttre faktorer såsom väder, dygnsrytm etc. Kanske individen föredrar någon viss mat, har ett ärr över en viss meridian eller att hudproblemen kommer bara på vissa ställen. Man tittar på hur individen ser ut, beter sig, låter, rör sig, känns, reagerar, luktar, bor… ja allt.

Denna kurs går som ett block.

TCM (ca 10 dagar, 90 lektionstimmar, 25000kr) Planerad start 27-28/4. Nästa datum bestäms tillsammans Kursen kommer gå på vardagar, två dagar i taget. Vi kommer hålla till i Göteborg med omnejd.

Jag vill gå utbildningen