Frågor och svar

Här finns en stor resurs för din häst, din hund och för dig själv. Vi finns här för att besvara frågor och tillhandahålla produkter och tjänster för friskare liv helt enkelt.

Nej, det går att ringa när som helst. Men är vi på behandling svarar vi inte. Lämna gärna meddelande. Det bästa sättet att få snabb kontakt är att skicka ett textmeddelande eller ett e -postmeddelande. Det går också utmärkt att skicka via Facebook.

De hjälpmedel som verksamheten byggs på är de terapiformer som finns beskrivna här . Vid behandling används inga maskiner utan händer, syn, lukt, hörsel osv. Stor vikt läggs även vid symptombeskrivingen. Något som gör att vi kan hjälpa till även via telefon eller e-post och framför allt genom Nätterapeuten som återlanseras under 2018.

Framför allt baseras en behandling på TCM , dvs akupunktur och örter.

Dessa båda metoder kompletteras framför allt med mjuka kiropraktik-liknande metoder.

Massage och stretching är två andra hjälpmedel vi gärna visar hur de kan göras för att förstärka behandlingen. För enbart massage hänvisar vi till utbildade hästmassörer då de är mycket bättre på massage än vi.

Undersökningen baseras på symptombild samt akupunkturens och kiropraktikens utmärkta diagnossystem.

När du anlitar oss skall du veta på förhand vad det kostar.

På sidan ”Vad kostar det” finns en bild som visar prisnivån per behandling.

Dessa priser är inklusive moms och milersättning. Vissa försäkringsbolag ersätter delar av behandlingskostnaden.

Hör med ditt bolag om du kan teckna en sådan försäkring.

Nej absolut inte. För detta krävs veterinärlicens. Injektioner utförda av icke licensierade är olagligt såväl för den utövande terapeuten som för hästägaren. Kontakta alltid veterinär vid behov av den typen av behandling.

Ja. Förbundet har utbildningskrav på sina medlemmar.

Vi är ansvarsförsäkrade genom förbundet. Det är även dessa som sammankallar disciplinnämnd vid behov.

Den senare består av expertis från förbundet samt oberoende veterinärexpertis.

Förbundet heter Svenska Equiterapeutförbundet.

Det sker sällan en negativ försämring efter en behandling. Dock kan en försämring ske innan det vänder och blir bättre som till exempel vid hosta. Hostan kan öka och bli kraftigare innan det vänder och hosta försvinner.

Det kan också vara så att vid första behandlingstillfället får man positiva resultat men som är svåra att upprepa gång nummer två. Hästar är oftast bra på att dölja problematik som ligger grund för ett beteende och vid behandling kan dessa problem blottas snabbare än vad de gjort utan behandling. Det händer att vid behandling så får man först ett positivt resultat som sedan vänder och blir sämre för att man kommit åt grundproblemet. Det kan vara ungefär som att skala av ett äpple, man behandlar symtom tills man hittar orsaken.

 

Vanligtvis inte.

Risken för felbehandling som leder till oönskade effekter är mycket liten.

I händerna på okunniga kan våra terapiformer vara mycket riskabla för patienten men utfört av en utbildad terapeut är det mycket ovanligt.

Vi som terapeuter är mycket noga med vår hygien samt att vi alltid använder oss utav sterila nålar. Detta minskar risken för smittspridning och risken för infektion.

 

Vi har en likvärdig utbildning. Läs mer om den på utbildningssidan.