Elite Education

I september 2016  startade vi den 3 åriga utbildningen till Equine Optimizer. Den blev fullsatt.

Det kommer finnas en ny möjlighet i September 2019!

Vill du veta mer om hur det är att gå utbildningen, läs mer under elevbehandlingar och fråga gärna dem. Kika också efter #equineoptimizer.

Jag är intresserad att gå utbildningen

Vårt mål är att utbilda landets bästa hästterapeuter.

Utbildningen innefattar en grundlig utbildning i veterinär basmedicin, TCM-akupunktur och AMT, avancerad manuell terapi i syfte att återställa fri rörlighet i leder med osteopatiska, dornterapeutiska och mjuka kiropraktik-liknande tekniker. Eleverna kommer nosa på ytan av örtmedicinen med möjlighet för dem att fördjupa sig mer. Vi kommer också se till att de får en stor inblick i hur andra yrkesverksamma inom hästsektorn jobbar. Poängen är att en Equine Optimizer ska bli hästägarens självklara stöd och jobba komplementärmedicinskt, både med förebyggande friskvård och rehabilitering samt behandling i samarbete med veterinär. Vi vill också ge förståelse för alla discipliner och möjlighet till framtida samarbeten. Allt för hästens och ekipagets bästa. Utbildningen innehåller också personlig utveckling och viss utbildning i företagande då en terapeut oftast arbetar i egen regi.

Kursplan i korthet

Anatomi och fysiologi
Kurserna innefattar läran om vävnader, organ och organsystem, benen, musklerna, lederna och nerverna.

Patologi
Kursen innefattar grundläggande sjukdomslära om hästens vanligaste sjukdomar.

Näringslära
Kursen innefattar grundläggande kunskaper i hästens utfodring och näringsbehov.

Etiologi
Kursen innefattar grundläggande  kunskaper i hästens beteende. Både gentemot andra hästar och gentemot människor.

Manuell medicin
Kursen innefattar gedigen förståelse samt teoretisk och praktisk kunskap för kroppens symmetri och rörlighet.

Akupunktur
Kursen innefattar gedigen förståelse samt teoretisk och praktisk kunskap för den kinesiska medicinen och särskilt akupunktur.

Örter
Kursen innefattar grundläggande kunskaper i örtmedicin.

Maskiner
I nuläget har vi inte lagt in någon utbildning i maskiner men vi jobbar också med punktlaser. det kan tillkomma kurser i utbildningen om intresse finns annars är det något vi rekommenderar att man läser till efter avslutad grundutbildning eller under år 1.5-3.

Egna och andra yrken
Kursen innefattar kunskaper hur man arbetar som terapeut rörande exempelvis journalföring och tystnadsplikt samt om andra yrken och yrkesutövare inom hästnäringen.

Coachning
Vår avsikt är att skapa duktiga kollegor runt om i landet. Vi vill att våra elever ska lyckas. Därför kommer vi att finnas med som mentorer efter avslutad utbildning. Vi kommer också att erbjuda fortsatt coachning och affärsutbildning.

Praktik
Eleverna gör praktik hos olika yrkesverksamma inom hästsektorn och skapar i första hand dessa kontakter själva. Det ingår praktik med Mia och Daniel och ett stort antal analyser/behandlingar på egen hand.

Lagar och regler
Eleverna får utbildning i vad som gäller för lagar och regler kring deras yrke.

Prov och specialarbete
Varje seminarie efterföljs av hemtentamen. År 1 och 2 efterföljs av slutprov. Ett examensarbete ska göras år 3. Slutexamen i augusti år 3.

Lärare och föreläsare
Ansvariga för utbildningen är Mia och Daniel Kleen. Under utbildningen kommer flera olika veterinärer föreläsa om deras specialområden såsom tänder, medicin, gynekologi, ortopedi, akupunktur. Dessutom kommer hovslagare, hovterapeut/hovvårdare, foderspecialist och beteendevetare från SLU, hästkiropraktor och elitryttare inom olika discipliner m.fl.

Betygen i kurserna är:
Väl Godkänd Godkänd Icke Godkänd
När du genomfört utbildningen med Godkänt eller Väl Godkänt betyg, blir du diplomerad Equine Optimizer.

Tid och kostnad
Kursen räknas som 3 år heltidsstudier och bedrivs delvis på distans. Eleverna läser lärarlett men delvis självständigt. Minst 99 seminariedagar dagar (33 helger). Däremellan hemtentor, arbeten och självstudier. De genomför dessutom minst 300 godkända praktikfall på egen hand, praktikveckor med terapeuter och andra verksamma inom hästsektorn. Oftast håller vi till i Mölndal men det kommer ibland vara på annan ort. (Än så länge har vi varit i Varberg och Skåne också) Oftast är det fredag-söndag men det kommer vara några torsdag-lördag. Totalt pris för nästa kurs kommer vara i regionen av 180 000 SEK exklusive kurslitteratur samt en  examensavgift på 3 500 SEK ex moms. Det finns möjlighet att månadsbetala efter avtal. Det ingår inte boende. När man anmält sig och skrivit på avtal så har man en plats och förbinder sig att betala hela utbildningen. Man får ångra sig 14 dagar efter att man skrivit på avtal. Men därefter har man ingen ångerrätt. Vi vill ha så stor spridning som möjligt bland eleverna både geografiskt och mellan dicipliner. Antagning sker efter intervju.

För mer detaljerad information, kontakta oss

jag är intresserad av att gå utbildningen