Elite Education

Den sextonde september 2016  startade vi vår utbildning. Vi har 19 stycken elever och vår ambition är att göra dem till landets bästa terapeuter på häst. Utbildningen innefattar en grundlig utbildning i anatomi och fysiologi och etiologi. De utbildas sedan i TCM-akupunktur och manuell behandling i syfte att återställa fri rörlighet i leder så som osteopat/kiropraktor/dornterapeut arbetar. Vi kommer nosa på ytan av örtmedicinen med möjlighet för dem att fördjupa sig mer. Vi kommer också se till att de får en stor inblick i hur andra yrkesverksamma inom hästsektorn jobbar. Vi vill ge förståelse för alla discipliner och möjlighet till framtida samarbeten. Allt för hästens och ekipagets bästa.

Kursplan

Anatomi och fysiologi
Kurserna innefattar läran om vävnader, organ och organsystem, benen, musklerna, lederna och nerverna.

Patologi
Kursen innefattar grundläggande sjukdomslära om hästens vanligaste sjukdomar.

Näringslära
Kursen innefattar grundläggande kunskaper i hästens utfodring och näringsbehov.

Etologi
Kursen innefattar grundläggande  kunskaper i hästens beteende. Både gentemot andra hästar och gentemot människor.

Manuell medicin
Kursen innefattar gedigen förståelse samt teoretisk och praktisk kunskap för kroppens symmetri och rörlighet.

Akupunktur
Kursen innefattar gedigen förståelse samt teoretisk och praktisk kunskap för den kinesiska medicinen och särskilt akupunktur.

Örter
Kursen innefattar grundläggande kunskaper i örtmedicin.

Egna och andra yrken
Kursen innefattar kunskaper hur man arbetar som terapeut rörande exempelvis journalföring och tystnadsplikt samt om andra yrken och yrkesutövare inom hästnäringen.

Coachning
Vår avsikt är att skapa duktiga kollegor runt om i landet. Vi vill att våra elever ska lyckas. Därför kommer vi att finnas med som mentorer efter avslutad utbildning. Vi kommer också att erbjuda fortsatt coachning och affärsutbildning.

Betygen i kurserna är:
Väl Godkänd Godkänd Icke Godkänd När du genomfört utbildningen med Godkänt eller Väl Godkänt betyg, blir du diplomerad Equine Optimizer.

Nedanstående plan avser studiefördelning År 1

Grundläggande medicin Histologi Osteologi Myologi Artrologi Praktisk övning Manuell terapier Grund Fysiologi Prov

År 2
TCM – Akupunktur- och örtteori Patologi Etologi Praktisk övning Manuella behandlingsformer Andra yrken Prov

År 3
TCM – Akupunktur- och örtteori Manuella behandlingsformer Näringslära Patologi Praktisk övning Andra Yrken Prov