Equiterapi.com och MD Kleen blir Alternative Healthworks
För många hästägare i Sverige har Equiterapi.com blivit ett begrepp. Det är kanske inte så konstigt eftersom företaget startades 1998 och har varit verksamt i samma område sedan dess.

Till att börja med bestod verksamheten enbart av hästbehandling med akupunktur, laser och chiropraktik.

Sedan dess har den utvecklats genom att örtverksamheten tillkommit och att vi utökat med hund- och humanbehandlingar.

Affärsidén är att erbjuda dig ett fullgott komplement inom medicinen.
En One Stop Shop helt enkelt. Det innebär att vi finns här för behandling av hästar, hundar, människor, tillhandahållande av örter etc. och inte minst för konsultation och rådgivning. Att en del av våra nuvarande kunder varit trogna sedan starten på slutet av nittiotalet visar att den idén fungerar.

Från början hette företagen Equiterapi.com. Sedan 2012 heter vi MD Kleen och 2015 blev vi ett AB. 2016 bildades Alternative Healthworks (behandlingsverksamheten), Alternative Healthworks Elite Education (utbildningsdelen) och HerbalWorks by Sweden (örtbutiken) som är våra varumärken.