Equiterapi.com och MD Kleen blir Alternative Healthworks

Det började 1998 med Equiterapi.com och Daniel Kleen som inte kunde sjunga och därför inte gick veterinärhögskolan 96 utan hamnade på Strömsholm och equiterapeut utbildningen. Företaget Equiterapi.com grundades och först bestod verksamheten enbart av hästbehandling med akupunktur, laser och kiropraktik. Därefter tillkom örtbutiken.

2010 träffade han Mia och 2012 utökades verksamheten med hund- och humanbehandlingar.

2015 bildade vi MD Kleen AB och

2016 skapade vi varumärkesnamnen Alternative Health Works (behandlingsverksamheten), Alternative Healthworks Elite Education (utbildningsdelen) och HerbalWorks by Sweden (örtbutiken) 

Nu är det på gång att skapas en bit till, för hundträning.

Flera av våra nuvarande kunder varit trogna sedan starten på slutet av nittiotalet! Vilket vi är otroligt tacksamma över!