Equiterapi.com och MD Kleen blir Alternative Healthworks

Från början hette företaget Equiterapi.com och först bestod verksamheten enbart av hästbehandling med akupunktur, laser och kiropraktik. Därefter tillkom örtbutiken.

2012 utökades verksamheten med hund- och humanbehandlingar.

2015 tog vi namnet MD Kleen AB.

2016 bildades Alternative Health Works (behandlingsverksamheten), Alternative Healthworks Elite Education (utbildningsdelen) och HerbalWorks by Sweden (örtbutiken) som är våra varumärken.

Flera av våra nuvarande kunder varit trogna sedan starten på slutet av nittiotalet!