• Vi för alltid journal
  • Vi är fullt ansvarsförsäkrade.
  • Vi är med i branschorganisationer. Daniel är med i Svenska Equiterapi förbundet och vi båda är med i Djurakupunkturförbundet.
  • Vi behandlar inget vi anser ligger utanför vårt område.
  • Vi har gott samarbete med veterinär och andra experter.
  • Vi ger inte exakta tider för att vi vill ha frihet att ge 100% närvaro och service när vi är på ett ställe. För oss är det viktigt att inte stressa runt djuren. Men vi meddelar gärna en stund innan om du säger till.
  • Vi svarar bara i telefon om vi vet att det är superviktigt när vi är hos dig.
  • Vi svarar på mail, telefon, SMS och Facebook så snart vi kan men påminn oss gärna om det drar ut på tiden.
  • Avbokning senare än 24h innan debiteras fullt om inte hästen blivit akut sjuk/skadad eller vi kommer överens om ändring.