Metoderna vi arbetar med har vi valt att kalla AMT, Avancerad Manuell Terapi
Vi arbetar med Dornterapi,  osteopatiska och mjuka kiropraktik liknande tekniker i syfte att återfå rörlighet i alla kroppens leder. Det innebär palpation, segmentella funktionstester, fyskaliska tester, ledspecifika tester och behandling samt olika mjukdelstekniker för specfika ligament och muskler i området man vill behandla. För att få ett hållbart resultat bör man behandla såväl muskler som fascia och leder. Vi jobbar först muskulärt med akupunktur eller annan mjukdelsbehandling och därefter med ledmobilisering.

Det vanligaste vi behandlar
Det vanligaste vi jobbar med är förebyggande friskvård då vi behandlar är asymmetrier i rörelsemönstret. Det kan vara att hästen går på dubbla spår, är svårare att ställa i ena varvet, skjuter ut ena bogen, har svårare för ena galoppen, helt enkelt inte känns liksidig. En häst som rids regelbundet bör vara så liksidig det bara går. Om man accepterar oliksidighet så minskar hållbarheten och skaderisken ökar. Vår jobb är att hjälpa häst och ryttare att bli liksidiga. Det krävs ofta ett samarbete med hovslagare, sadelutprovare, tränare och veterinär. Det finns ofta en anledning till att problem som kotledsinflammationer, och stelhet i ena sidan uppstår. Ibland kommer det från hur ryttaren använder sin kropp, ibland från hur hästen rör sig, ibland från hur sadeln passar, ibland från trauman och skador inuti, ibland från hur hästen ser ut i munnen, ibland från hovarna. Det vi som Equine Optimizer, equiterapeut, djurakupunktör, dornterapeut och TCM specialister jobbar med är att hitta orsaker och se samband.

Det näst vanligaste är att vi är med i veterinärens behandlingsplan under eller efter veterinärmedicinskbehandling. Där handlar det om att se till att inte problemen återkommer eller att underhålla de som fått en diagnos som kräver livslångt underhåll.

Det började med equiterapeututbildningen
Där utbildade naprapaten Helmut Tscharnke och den amerikanske hästkiropraktorn Bill Hampton i kiropraktiska metoder på häst. Kiropraktikens främsta mål är att återfå rörlighet i leder som förlorat sin rörlighet. I dagligt tal kallas det att behandla låsningar. Något som i folkmun kallas låsning beror oftast på spända muskler, muskler drar benstrukturer lite snett och då uppstår en ”låsning”. Främst är det ryggraden som en kiropraktor behandlar men det går utmärkt att även behandla alla kroppens leder. Vi är inte utbildade kiropraktorer på humansidan och får därför inte kalla oss kiropraktorer, inte heller på djur. Men i folkmun kallas vi hästkiropraktorer. Vi är inte klassiska kiropraktorer och använder inte klubbor eller hårda metoder. Vi har istället utvecklat den kiropraktik vi utbildats i och använder en mjukare kiropraktikliknande metod och har dessutom som pionärer införlivat Dornterapin i djurbehandlingar.

Dornterapi är en manuell metod som behandlar ledbesvär, rörelseinskränkningar, muskelproblematik och även problem i inre organ.
Dornterapibehandling innebär manipulationsfri behandling. Det ingår ledspecifik behandling för att återfå rörlighet, fascia behandling och viss massage. Metoden kombinerar TCM och behandling av leder och skelett. Spinalnerverna, nerverna i ryggraden påverkas av fysiska problem i ryggraden, de i sin tur påverkar och påverkas av de inre organen. För oss blir det ett självklart samband när man ser vart symptomen sitter både rent fysiskt i rygg och leder men likaväl i organ. Då blir metoden ett utmärkt verktyg för att komma till botten och orsaken till problemen.
Ofta arbetar man i rörelse med hjälp av en aktiv kommunikation med patienten. Således uppfattas behandlingsformen mycket mjukare, inga knäck.
Dornterapin kommer från Tyskland där en läkare, Dieter Dorn, utvecklat en alternativ metod till kiropraktiken. Dornmetoden är relativt ny och behandlar mer holistiskt och har väldigt liten risk att orsaka skador och mycket färre kontraindikationer.

 

I praktiken innebär en behandling av en Equine Optimizer, Canine Optimizer eller en humanbehandling med oss att man ser till hela rörelseapparaten och hela kroppens mående både fysiskt och mentalt.

Kombinationen akupunktur och AMT gör att resultatet håller längre och vi löper väldigt liten risk att skada något.

På humansidan använder vi dornterapi och AMT.  AMT på humansidan är en vidareutbildning för massageterapeuter, fysioterapeuter som Mia utbildar sig i på ortopedmedicinska institutet. Lärarna är kiropraktorer och osteopater.

Lymfmassage
Mia har också gått en kurs i lymfmassage och behandling kan bokas för både på häst och människa.

Skelett av häst och människa. Håll dina och hästens leder i god trim.