Hudrelaterade problem och vad man gör åt dem

Sommareksem

Det finns flera typer av eksem. Vi tar upp några av dem här. En av typerna är sommareksem. Sommareksem är en knottallergi. 

Ett ganska vanligt problem som vi ser, främst i sydvästra Sverige är sommareksem. Det är en kronisk allergi som håller i sig från tidig vår fram tills hösten kommer.

Det många missar när det börjar bli svalare ute är att i mitten av oktober har knotten en aktivitetstopp, det vill säga att de är oerhört aktiva under denna period så du måste se till att skydda din häst även under den här tid på året. Från mars-oktober är säkrast att vara i försvar.

Sommareksemet är en allergisk hudreaktion mot proteinet i bitande insekters saliv och den största boven i dramat är svidknott, culicoides.

Enligt forskning tar det ca tre betessäsonger innan sjukdomen är utvecklad och den förvärras med åren. Forskning tyder på att sommareksem till viss del är ärftligt och att svenskfödda hästar har en ärftlighet på under 10%. Det är främst ponnyer och islandshästar som drabbas och ca 25% av de islandshästar som importeras har enligt vissa studier benägenhet att utveckla sommareksem. Dessa studier tyder också på att valacker är mer känsliga för att få eksem än ston. Detta vet man inte riktigt vad det beror på.

Ur vårt TCM- (Traditional Chinese Medicine) perspektiv är det dock intressant och hör troligen ihop med kastrationen. När man kastrerar så påverkas Ki-kidney- (njur-) meridianen men inte minst Lv-liver- (lever-) meridianen. Lever hör till Träelementet som har sin tid på våren, och ansvarar för funktion och cirkulation. Ett problem i Trä tar sig ofta uttryck som olika hudåkommor som eksem eller magproblem. Det är därför man hör att sockret eller proteinet i gräset kan utlösa eksem. Märker du ett samband mellan gräsets kvalitet och din hästs klåda så kan det mycket väl stämma. Påverkan från magen kan göra känsligheten mot knott värre.

Om man importerar unga hästar, under 10 månaders ålder, löper dessa inte lika stor risk för att utveckla sommareksem då de blir exponerade för knotten i tidig ålder. Dessa unga individer har samma risk att utveckla sjukdomen som en vanlig svenskfödd häst.

Det finns även andra raser som är överrepresenterade inom området till exempel shirehästar, PRE och frieser.

Symtom på sommareksem är klåda, mjälliga eksem vanligtvis i mankammen, öron, under pannluggen, under svansroten, under magen men kan sprida sig över hela kroppen. Följderna av klådan blir att hästen får stora områden där de kliat bort pälsen helt.

Många använder sig av antihistaminer, kortison och liknande för att lindra symtomen och hjälpa hästarna. Antihistaminet har, enligt forskning på SLU, mer eller mindre ingen betydelse för att hindra symtomens utveckling av just sommareksem.

Behandling
Det finns vaccin som har viss effekt men det pågår forskning för att framställa ett mer specifikt vaccin mot exakt det protein i knottens saliv som utlöser allergin. Det finns på marknaden inom en inte alltför avlägsen framtid.

Kortison lindrar klådan och hindrar en eventuell inflammation, dock sänker den även hästens immunförsvar, tunnar ut huden och hästen får ej vistas i solen efter blivit smord med kortison.


Hästens miljö
Har du en individ som lider av sommareksem är det viktigt att se över miljön den vistas i.

Är det vindstilla, mulet och inget regn trivs knotten väldigt bra och vid dessa väder kan det vara bra att eventuellt ställa in hästen för att den skall få komma undan knotten. Men även om det regnar så hittar såklart knotten mer skyddade platser att kunna gömma sig på som tex under manen, i ljumskarna och mellan frambenen. Vind och öppna landskap är det absolut bästa motvapnet vilket förklarar varför många gärna skickar sina hästar på bete till Öland, öarna på Västkusten eller åtminstone närmare havet och på öppna kullar.

Har du ett bete med långt gräs är detta ytterligare en faktor som spelar in då knotten helst vistas här och får skydd i högt gräs. Undvik hagar med mycket dungar och skog för att hjälpa hästen att komma undan knotten så mycket som möjligt.

Det du kan göra mer för att skydda sin häst mot insekter som skapar eksemen är att använda eksemtäcke, det är inte samma som bara ett soltäcke utan täcker mer. Använd insektsmedel och tänk på att inte ha känsliga hästar i en hage nära stillastående vatten och ta in hästen på nätterna då insekterna är som värst.

Vårt bästa motvapen mot sommareksem är att förebygga tidigt med Immunoguarder som är en örtblandning för att stärka immunförsvaret. Vi skulle absolut rekommendera att du kompletterar fodret med denna örtblandning oavsett om problemet redan är där eller om du importerar t.ex. en islandshäst. Att gambla med 10-90% risk (ja studierna visar så olika!) är inte riktigt värt att inte förebygga.

 

Immunoguarder innehåller:

Shisandra (stimulerar inlärda immunförsvaret och är en adaptogen dvs får kroppen att anpassa sig till den nuvarande situationen samt bra för lever och njurar och lungan dvs kroppens reningssystem och hud)

Echinacea (den mest kända immunförsvarsörten, stimulerar bildningen av vita blodkroppar (detta går att läsa forskningrapporter om på pubmed), reglerar kroppstemperatur)

ganoderma (bla bra för huden)

Codonopsitis (höjer energi och stimulerar bildningen av vita blodkroppar, adaptogen, är en lightvariant av ginseng, bra för hud och luftvägar)

Nu zhen zhi (stimulerar njurar och hjälper kroppen att reglera vatten och temperaturbalans i kroppen)

Astragalus (immunförsvarshöjande, adaptogen, reglerar inlärda immunförsvaret)

Angelica (förbättra näringsupptag och magens funktion, en motsvarighet till ginseng)

Polygonum (stimulerar lever, mage och njurar, stöttar både inlärt och medfött immunförsvar, adaptogen)

Lakrits (adaptogen, balanserar, förstärker och sammanfogar andra örter samt är riktigt bra för luftvägar och mage)


Vi har andra blandningar för att lindra klåda, eksem också tex Nitchblandningarna men där bör man använda den som stämmer bäst in på just din individ beroende på hur eksemet ser ut.


Soleksem
Det är inte helt ovanligt att soleksem och sommareksem blandas ihop.

Soleksem är dock helt till skillnad från sommareksem, en onormal reaktion på UV-ljus.

Enligt veterinärer drabbar det främst opigmenterade områden. Orsaken kan vara att hästen fått i sig ämnen som påverkar pigmentet och bryter ner det. Därav slås skyddet mot det ultravioletta ljuset ut och hästen får symptom. Ämnena kan komma från örter som alsikeklöver eller johannesört.

Eksemet kommer ofta på mulen eller nederdelen av benen och på andra ljusa områden på kroppen. Framför allt på hästar med vita områden.

Vid soleksem kan misstanke om leverproblem finnas. Man har vid obduktioner sett att soleksemshästar ofta har haft förändringar i levern. Har man en häst med besvär av solen är det en bra idé att kolla upp hästens levervärden.

 

För att skydda sin häst mot soleksem, främst de med ljusa pigment, är det bra att använda solskyddsfaktor och kanske till och med ha hästen inne de dagar solen lyser som mest och hellre släppa ut hästen på natten för att den skall slippa de värsta solstrålarna.

 

Du har kanske en häst som reagerar på solen men som inte har några vita hår någonstans. Då är du inte ensam. Vi ser det ganska ofta. De vanligaste symptomen är eksem och huvudskakningar. Hästarna har oftast inga eller lindriga symptom i skugga eller under molniga dagar men desto värre besvär då de utsätts för sol.

För båda varianterna kan du få hjälp.

MD Kibda är ett kompletteringsfoder som harmoniserar leverfunktionen. MD Kibda innehåller örter som schisandra, polygonum, mariatistel, kronärtskocka, bupleurum m.fl.

Vi pratar mer om eksem i vår Örtpodd. Lyssna på den här.

Pälsfällning
Denna våren kom sent och plötsligt och ännu möter vi många som inte har fällt sin vinterpäls. En annan konsekvens av den sena våren är att stona gått i brunst senare och betäckningen inte tar sig. Vi skrev lite om brunst i föregående artikel så där finns mer att läsa.

Vilken tid hästen fäller och sätter ny päls är helt beroende av ljuset. När dagarna blir längre och ljusare fäller de av vinterpälsen och sätter sin sommarpäls. Det går åt energi och protein för hästarna att göra ny päls då ämnesomsättningen ökar, men mer än så vet man egentligen inte om själva processen eller vilka näringsmässiga behov som behövs täckas för att det ska underlätta bytet.
Man märker oftast på hästarna att de blir trötta, ovilliga och mer kittliga/känsliga än vanligt.

Man kan spekulera i att det blir en irritation i huden och det kan förklara att många hästar blir känsliga vid till exempel borstning eller när de ska sadlas.

I vissa fall kan schamponering hjälpa då en ren hud minskar denna irritation som kan uppstå. Att se till att hästen har en så ren päls som möjligt, kolla så att tarmfloran är ok för produktionen av viktiga vitaminer, rykta lite mer och kanske låta hästen få fler vilodagar under denna period underlättar fällning/sättning.

Till exempel på Island, väljer man oftast att ställa av hästarna helt under den period de fäller.

B-vitamin
B-vitamin är ett omtalat tillskott vid pälsfällning- och sättning. Det finns dock ingen vetenskaplig forskning som tyder på att b-vitamin skulle hjälpa hästen vi denna period. Det krävs dock att man har en balanserad foderstat och tillräckligt med grovfoder så att behovet tillgodoses genom grovtarmsmekanismen.

Vissa anser dock att b-vitamin visst kan vara till fördel då det behövs för ämnesomsättningen. Ju mer förbrukning av kolhydrater desto mer b-vitamin krävs. Dock är det svårt att täcka detta behov med fodertillskott, det krävs oftast att man ger b-vitaminsprutor i stället.

Pälsbyten kan vara jobbigt. En mage i balans är en viktig pusselbit i processerna.

Om du har en häst med en störd tarmflora, kan det vara läge att se till att denna är i balans så att man hjälper hästen att producera sitt eget b-vitamin.

Upplever man att hästen blir mer påverkad på våren än på hösten vid pälsbyte kan det bero på att det oftast är sämre värden i grovfodret på våren. Det är förra årets skörd, och inte lika näringsrikt. På hösten däremot kanske hästen har gått på sommarbete och får ett grovfoder som nyligen skördats. Det kan därför vara bra att redan i december se över och kanske öka fodermängden något för att förbereda hästen inför pälssättning.

Magen och fodret
De flesta är överens om att magens status spelar stor roll för såväl pälsbyten och immunförsvar men hur och varför finns det många olika åsikter om.
Vi ser tydligt att fler drabbas av mer problem kring pälsbyten om de får foder med högt socker och högt protein. Visst krävs protein för foderbyten och en del menar att man inte kan ge för mycket men vi tycker oss ändå se att det har gått till en övertro på att hög proteinhalt står utan negativ påverkan och ser dessutom att fler och fler fodrar med mängder av extra proteiner för att bygga muskler iställer för att träna rätt och se över grovfodret. Sen har det säkerligen betydelse vilket protein man avser och givetvis är högt och lågt relativa begrepp. Men vad som är intressant är återigen leverns, Träelementets inblandning i denna process.

Enligt TCM så är Levern ansvarig för att bryta ner och rensa ut gifter och även bryta ner proteiner och socker. Kan vi börja se ett mönster här att våra hästar eller kanske inte bara hästarna utan även vi, har drabbats av en konsumtion och ett levnadssätt som lägger stor belastning på levern?

För att magen ska må bra krävs att levern mår bra och givetvis andra organ och system i kroppen. Man vet att 70-80% av immunförsvaret finns i magen på oss människor och det är troligt att det fungerar liknande på häst. Allt de får i sig påverkar magens status. Avmaskning, mediciner, bra och dåligt foder och sånt som finns i markerna….

Allt som inte är främjande för goda bakterier och enzymer bryter ner. Därför är det viktigt att du stöttar din hästs magfunktioner när det är dags för tex. avmaskning och vaccination. Ge extra probiotika och örter som är bra för magen som tex lakrits, polygonum, pinellia, magnolia, bupleurum, poria, atractylodes. Flera av dessa finns i MD Belly.

Regnskållor
Man kan säga att  olika hudåkommor beror på att det blir en skada i det yttre immunförsvaret. I TCM kallas det yttre immunförsvaret för wei qi. Huden andas genom porerna och hud och lungor och luftvägar hör till Metallelementet. Metall har sin topp på hösten när det allt torkar ihop och har alltså sin svagaste tid på våren. Metall är ansvarigt för att se till att det cirkulerar ett immunförsvar mellan hud och muskler. När detta immunförsvar, denna skyddsbarriär är skadad av någon anledning så blir det mer lättillgängligt för inkräktare tex bakterier.

Regnskållor uppkommer från en bakterie. Men för att den ska få fäste krävs en uppluckrad skyddsbarriär i huden i huden och det kan bli så om hästen under en längre period går fuktig och eller varm/instängd.

Regnskållorna blir som skorpor i huden och i dem finns bakterierna. Skorporna kan göra väldigt ont. En faktor som är viktig att tänka på är att bakterierna finns kvar i skorporna även om de avlägsnas från hästen. Dessa bakterier kan leva kvar i flera år, även i torka därför rekommenderas man att antingen bränna eller slänga skorporna för att försäkra sig om att de inte kan komma i kontakt med hud igen och skapa problem. Men återigen, de smittar om skyddsbarriären är försvagad så att hjälpa din häst att behålla en stark skyddsbarriär är smartaste sättet att skydda den. Se till att hästen hålls torr och får torka efter regn. Se till att den inte får gå instängd med ett täcke som inte andas och lägg inte på det om hästen är fuktig eller om det är för varmt. Schamponera och duscha inte överdrivet för det tar bort hästens naturliga skydd. Låna inte täcken, schabrak av en häst som har regnskållor.

Regnskållor är en zoonos d.v.s. de bakterierna kan smitta både människa och andra djur.
MD Air är en örtblandning som vi gjort för luftvägar och hud, de andande organen. Den förbättrar miljön i huden och minskar förutsättningarna för bakterierna att vilja stanna.

Mugg och rasp
Mugg är även det orsakat av svamp- eller bakterieangrepp i huden. Och problemet är ett samlingsnamn på angrepp på nedre delen av benen.  Går muggen långt upp på benen kallas det rasp. Återigen så uppstår det om skyddsbarriären av någon anledning är skadad.

Om hästen går i en geggig hage en längre period skadas hudens eget försvar och blir, precis som med regnskållor, mindre skyddad mot bakterieangrepp. De hästar som oftast drabbas är de med vita ben då de områdena är känsligare då de saknar pigment. Även de hästar som rakas ofta på benen löper större risk för att bli drabbade då pälsen som är till för att skydda är borta. Rakar du din häst så raka inte för kort, helt inte in på bara skinnet för det gör alltid små små skador i huden som vi inte kan se med ögat. Nu är det intressant här igen för vi sa att TCM kopplar huden till metall vars årstid är hösten och en egenskap är torka. Alltså är fukt något som huden är känslig för, speciellt när den är svag.

Mugg kan också börja med skav. Då är det friktionen av bots eller benskydd tex som är en vanlig orsak. Har du en hudkänslig häst så variera skydden m du inte kan undvika dem. Men tro inte att det kommer bli bättre ju mer du lindar in och byltar på för du kanske bara hjälper till att nöta ner försvaret.

För att förebygga mugg kan man tvätta benen med alkogel som både smörjer och dödar bakterier, och självklart inte raka benen för ofta, spola dem ofta eller låta dem gå i en blöt och geggig hage. Det blir veck i kronranden, och mellan kronrand och kota och här trivs bakterierna bättre då det blir fuktigt och instängt. Det man bör tänka på är att hålla rent och torrt i främst dessa områden. Man kan smörja med feta salvor, till exempel Inytiol eller medicinsk honung, dock måste man ha tvättat med bakteriedödande medel innan detta. Om man inte smörjer efter man har tvättat med till exempel sprit på området skadas huden ännu mer då den torkar ut och blir därmed mer utsatt för bakterier.

Honungen har haft bra resultat, dock är det viktigt att använda medicinsk honung då den vanliga honungen i sig kan innehålla bakterier som inte är önskvärda.

Om man ändå får mugg på sin häst har vi en bra lösning. Man tvättar utvärtes med Anti-Fungi samtidigt som man ger Immunoguarder invärtes. På så vis tar man hand om inkräktaren, svampen eller bakterien, på utsidan medan man stöttar immunförsvaret från insidan. Den kombinationen lämpar sig på allt ifrån milda fall av mugg till svåra fall där man kan komplettera veterinärens behandling med hjälp av dessa båda tillskott. Anti-Fungi kladdar inte utan är en något färgad vätska som man tvättar med och som torkar in utan att behöva sköljas av.

Ringorm
Ringorm är en hudinfektion som beror på svamp. Detta är en åkomma som lätt smittar och därför är det oerhört viktigt att låta hästen vara isolerad tills den är helt botad. Smittade hästar bör få helt egna borstar, täcken etc. En annan viktig del är att isolera nya hästar som kommer till stallet i minst 14 dagar då det är inkubationstiden för ringorm.

Det uppstår mest i ansiktet och i friktionsområden som där sadelgjord eller tömmar ligger. Ringorm har större risk att drabba unga hästar då äldre hästar har mer skydd mot svampen.

Där ringormen slår till blir det kala fläckar och viktigt att veta är att även denna infektion smittar till människa och andra djur.

Sporerna kan leva kvar länge i miljön även om hästarna är fria från det, vilket gör saneringen omfattande då stall och all utrustning måste saneras ordentligt för att undvika att det kommer tillbaka.

Behandling av ringorm innebär alltså en helsanering av miljö och utrustning och även de hästar som inte är smittade kan vara en bra idé att tvätta med två gånger i veckan för att säkerställa att de inte bär på sporer som kan överföras till de som blivit angripna när de blivit behandlade.
Du kan förutom att sanera miljön även tvätta med Anti-Fungi och ge MD Fungi till din häst i fodret. Båda dessa är gynnsamma för hästen men väldigt ogynnsamma för svampen.

Mineraler
Att se till att din häst får i sig tillräckligt med mineraler och i rätt balanser är också viktigt.

T.ex .

Zink, kisel och selen är viktiga för huden.

Magnesium är viktigt för muskler och nervsystem

Börja med att kika på din höanalys så att du vet om något saknas helt. Det händer att mineralbrister får allvarliga konsekvenser.

Mia Kleen, Evelina Nyberg, Daniel Kleen

De örtblandningar som nämns i artikeln finns i örtbutiken:

Immunoguarder
MD Kibda
Anti-Fungi
MD Fungi
MD Belly
MD Air