Dags för sommarbete?

Många är noga med att behandla hästar inför tävlingssäsong och kanske under säsong likaså. Självklart är det fördelaktigt att behandla när hästen skall prestera så att man kan optimera hästen till sitt absolut bästa. Men hur är det med unga hästar? Hästar som skall gå på bete? Hästar som inte rids så ofta av olika anledningar?

Alla hästar mår bra av behandling oavsett aktivitet.

När är bästa tiden för min häst att få behandling?

De hästar som inte presterar av olika anledningar, unghästar, äldre hästar, hästar i vila osv har en absolut fördel av att bli behandlade då de lättare bygger muskler rätt, blir mer liksidiga, belastar korrekt, kan läka mindre inflammationer och på så sätt undviker skador i tid.

Inför betessläpp till exempel, är det många som tänker att hästen skall vila och äta gräs större delen av sommaren så den behöver inget underhåll när den ändå inte rids.

Vilket vi vill påpeka att det visst kan vara behövligt!

Hagarna är ofta kuperade och stora och hästarna får röra sig fritt dygnet runt så de får chansen att verkligen jobba upp nya muskler och röra sig utan en ryttare påverkar.

Om hästen då har låsningar, inskränkningar eller liknande kommer den att använda sin kropp efter förmåga och kommer röra sig på ett sätt som gör det enkelt för hästen. Det kan resultera i ojämnheter i muskulatur, inflammationer, stelheter eller liknande som kommer visa sig när hästen sedan kommer till arbete.

Har man en ”rak” häst som får gå och stabilisera och bygga upp sin muskulatur utan ryttare efter korrigering kan det ofta hjälpa mer än att rida på en behandlad häst.

Genom att behandla innan vila/betessläpp kan man undvika många problem som man enkelt stöter på i ridningen om man låter bli att behandla. Det mest naturliga för hästen är att röra sig så mycket som möjligt och få stärka sin kropp på egen hand.

Värt att poängtera är självklart att man har en stabil flock och gärna håller flocken som den är hela sommaren. Byte av hagkompisar är alltid en skaderisk för alla inblandade, både fysiskt och psykiskt.

Det är viktigt att tänka på att man har hästar tillsammans som fungerar, inte bara att de inte sparkar varandra, utan också att ingen blir utstött eller liknande.

Ibland måste man självklart släppa in hästar men man kan minska skaderisken genom att låta de gå i hagarna bredvid varandra till en början. (Tänk på att ha dubbla staket med en gång emellan så de inte kan nosa på varandra och fasta i staketet om de börjar slå med frambenen)

På så sätt känner de igen varandra och man kan minska risken för skador.