Med gedigen kunskap och känsla

Undersökning av halskotpelaren

Med gedigen kunskap och känsla – Mias känsliga händer undersöker halskotpelaren.
Halsen är en viktig del av hästens kropp. Hästen måste kunna ställa huvudet och halsen åt båda sidorna respektive uppåt och neråt. Det måste den för att kunna äta och för att den ska kunna röra sig som ryttaren vill. Halskotpelaren består av sju halskotor. De börjar att leda mot skallbasen och går ner till bröstryggen. Sista halskotan är helt gömd bakom bogbladet och är svår att palpera och bedöma utifrån.
Rörligheten i halsen beror på kotornas position gentemot varandra och hur omgivande muskulatur håller i dem. Om rörligheten minskas pratar vi om låsningar. I vissa fall blir det som en nackspärr där en stor del av rörligheten tillfälligt går förlorad men oftast ser vi låsningar i enskilda segment. Då är rörligheten mellan två kotor minskad. Oftast kompenserar hästen genom att rörligheten i segmenten ovanför eller under ökar. Den totala rörligheten är då ungefär den samma men en ryttare uppfattar det som att hästen fuskar och lägger huvudet fel i vissa rörelser. Det kan också bli en stelhet eller ovilja att ställa åt något håll.

I halsen går även alla ledningsbanor från hjärnan ut till resten av kroppen men såklart också alla banor åt andra hållet. Det är en stor mängd information som passerar här hela tiden. Hos en frisk häst löper all information smidigt åt båda hållen. Motoriska signaler håller kroppen i rörelse medan sensoriska signaler ger sinnesinformation till medvetandet. Störningar här kan ge hältor men också allvarligare symptom som vinglighet och känselbortfall. I halsen finns nervbanor som är särskilt känsliga för störningar. Dessa förser hjärnan med sensorisk information. Detta kallas proprioception.

Med det menas att kroppen informerar hjärnan om hur omvärlden ser ut och hur kroppens och benens positioner är. Tänk dig att du står på ett ben med det andra benet upplyft och låret vinkelrätt ut från kroppen med knät i 90 graders vinkel ner mot golvet. Även om du blundar så vet du att du står i den positionen. Sätter du ner foten känner du att du träffar golvet. Om det inte är precis där du tror att det är för att det låg en låda under foten så märker du det direkt och anpassar dig till det när du sätter ner foten. Det är din proprioception som informerar hjärnan om det. För hästen är det likadant. Om den känner en förändring i marken anpassar den steget till det och håller balansen. Om proprioceptionen inte fungerar blir hästen snubblig och riskerar att gå omkull.

En sådan häst är farlig att rida eftersom den kan falla när som helst. Den är i varje steg tvungen att chansa på var marken kommer. Hästen varnar oftast inte för det eftersom den själv inte är medveten om det och för att det inte är sammankopplat med smärta. Signalerna går ju inte fram. Inte heller eventuella smärtsignaler.

Dessa neurologiska störningar kan ha många orsaker. Vissa beror ofta på skador i halskotpelaren, framför allt vid nervutträdena. Antingen är dessa försämrade genom att de är påbyggda med fibrös vävnad. Man kan likna det vid ärrvävnad som minskar elasticiteten. Nerven ska ju kunna glida in och ut genom utträdeshålet från ryggmärgskanalen allt eftersom hästen böjer på halsen.

En annan vanlig orsak är artros i facettlederna mellan halskotorna. Då minskar avståndet mellan kotorna och nerven får mindre utrymme att röra sig. Det kan också innebära att den ryggmärgshinna – Dura Mater – som skyddar nerven i utträdet får tryck på sig. Hinnan är väldigt smärtkänslig och reagerar direkt. Både stora muskler och de små multifiderna låser då ledavsnittet. I det här fallet upplever hästen smärta trots att andra känselsignaler kan vara frånvarande. Många fler olika tillstånd finns förstås.

En häst med neurologisk påverkan ska inte behandlas av någon form av manuell behandling innan en veterinär har givit klartecken för det. Det kan de göra efter en röntgen- eller ultraljudsundersökning av halskotpelaren.
Vi gör en grundläggande undersökning vid våra besök och vid minsta misstanke om neurologisk påverkan skickar vi direkt till veterinär.
Om hästen inte visar några neurologiska symptom utan enbart en helt vanlig låsning, kan vi behandla den. Hela hästen undersöks självklart och hittar vi andra saker tar vi hand om det med. Behandlingen består oftast först av akupunktur och sedan manuell terapi. Den syftar till att återställa rörligheten i alla berörda segment.

Vi använder oss av en manuell behandlingsteknik som är mycket mjuk. Eftersom halsen har en så viktig funktion är det av största vikt att veta vad man gör innan man går in och behandlar. Stora och flashiga manipulationer kan orsaka mer skada en nytta så därför förespråkar vi en lätt och mjuk behandling.
Efter en behandling ska hästen kunna ställa lika lätt åt båda hållen till ryttarens, och hästens, stora glädje. Målet är alltid att försöka uppnå normal rörlighet. Det betyder att inskränkta leder blir mer rörliga medan de tillfälligt överrörliga lederna får minskad rörlighet.

Mia har en otrolig känsla och en skarp blick för att förstå, undersöka och behandla nacke och hals. Med hjälp av ägarens beskrivning om hur hästen beter sig, en grundlig undersökning samt en god bedömning av hästen både i stillhet och, vid behov, även i rörelse får hon en bra bedömning av tillståndet. Hon är mycket duktig på att se och skilja på olika halsföringar och vad dessa beror på och på att bedöma när hästen bör undersökas av veterinär.
Vid minsta misstanke gör vi även en grundläggande neurologisk undersökning. Skulle hon misstänka att det föreligger något mer än bara låsningar skickar hon hästen till röntgen och ultraljud hos veterinär.

En ung quarterhäst visade misstänkta neurologiska symptom. Den la sig över den som försökte lyfta frambenen på den och den visade en rörelsestörning vid longering. Mia undersökte den och såg tecken i halsryggen på att det var något som inte stod rätt till. Hon skickade direkt till klinik. Veterinärens undersökning visade på infektioner och inflammationer i nervutträdena i nedre halsryggen. Tack vare att hästen kom under behandling kunde tillståndet vändas och idag är hästen helt fri från symptom.

Hos oss ska du alltid känna dig trygg att vi gör det bästa för din häst. Därför är samarbete över yrkesgränserna av stor vikt för oss. Vi samarbetar med veterinärer och andra yrkesgrupper som till exempel hovslagare och sadelutprovare.

Din hästs hälsa och välmående är vår passion.

Välkommen att boka tid.