Olika former av akupunktur

Vi får ibland frågan vad som skiljer olika typer av akupunktur. Västerländsk, kinesisk, dry needling och så vidare. Tillvägagångssättet är ju det samma. Att behandla punkter, oftast med nål. Den stora skillnaden är:
* I vilket skede man behandlar
* Sättet att komma fram till vilka punkter man ska behandla.

TCM  – Traditional Chinese Medicine, alltså den kinesiska varianten av akupunktur är ett så mycket större begrepp än att bara se till redan befintliga symptom.
De västerländska varianterna ser symptomen och behandlar dessa utefter förutbestämda punktval. Man kan jämföra det med att man byter ut FASS mot en akupunkturpunktsförteckning.
Båda behandlingsvarianterna ger resultat men i skiftande grad.

Skillnaden ligger i energibegreppet och i den grundläggande akupunkturteorin.
Vi tar huvudvärk som exempel. Det är ett symptom som kan ha otaliga orsaker. Går man efter färdiga mallar så får man ett antal punkter som förslag för att behandla. Alla dessa punkter behandlar självfallet huvudvärk men olika typer av huvudvärk. Om en person som fått sin huvudvärk av att ha suttit i vinddrag blir behandlad med punkterna SI3 eller LI4, två vanliga punkter vid huvudvärk, så får de liten eller ingen lindring alls.  De kan till och med förvärra smärtan. Andra punkter, till exempel LV3 är då mycket effektivare.

Vid andra typer av huvudvärk, till exempel spänningshuvudvärk på grund av ömma trapeziusmuskler kan de båda förstnämnda ha mycket god effekt.

TCM kan dessutom förutse och förhindra att huvudvärken uppstår genom att bedöma personens hälsoläge. Tittar man på hela symptombilden kan en tcm-akupunktör bedöma var patienten har sina styrkor och svagheter i hälsan och behandla dessa innan de utvecklas till symptom eller sjukdom.

Det finns många sätt att mäta och bedöma detta. Gemensamt för dem är att man gör det med sina egna sinnen. Syn, hörsel, känsel, lukt och såklart även utfrågning.
Nackdelen med att inte använda en maskin till det är att man inte får en utskrift i siffror på hälsostatusen.
Vi alla använder samma metod i dagliga livet. Möter du en person med begynnande förkylning så ser vi det i ansiktsfärgen och ögonen, vi hör det på rösten och kanske känner att personen luktar infektion. Skulle vi börja känna på personens hud skulle vi kunna känna både ömma och mer känslolösa hudområden, dvs. reaktiva akupunkturpunkter.

TCM arbetar med meridianbegreppet och energiflödet i meridianerna. Ett jämnt fritt flöde är det samma som en hälsosam kropp medan störningar i flödet, stagnationer, överskott och underskott är det samma som skada och sjukdom.  Man beskriver det ofta med termer som Yin, Yang och Qi. Det är inte konstigare än att minskad cirkulation till ett organ ger en försämrad funktion i organet. För mycket Yang ger ökad värme, till exempel feber, och för mycket Yin kan ge svullnader. Allt handlar om den jämvikt där cellerna och kroppen fungerar som den ska.

I TCM mäter man energinivåerna i meridianerna och kan därigenom förhindra symptom och i förlängningen sjukdomar. Dessa uppstår sällan som blixtar från klar himmel. De föregås oftast av energiförändringar i kroppen. Till och med skador av mer traumatisk karaktär kan i vissa fall förhindras genom att behandla kroppens energinivåer.
En person som ofta vrickar en led kan ha en försvagning i den meridian som passerar leden. Behandlar man den meridianen blir leden starkare och skaderisken minskar.

Man kan alltså se, bedöma, förhindra och behandla innan det utvecklas symptom. För både västerländsk och österländsk medicin känner till anatomi och fysiologi. Både normal och patologisk (sjuklig). Västerlandet fokuserar på materiella förändringar. Saker som går att mäta med EKG, röntgen, ultraljud, biopsier, blodprover etc. Österlandet fokuserar på det energetiska, dvs. processer och funktioner.

 

Vad är meridianer?
I västerländsk medicin pratar man inte om meridianer. Vi har heller inte lyckats dissekera fram dem. Därför säger skolmedicinen att de inte existerar.

Man kan känna dem. Vi behandling av akupunkturpunkter känner patienten ofta smärta, domningar, kittlingar, välbehag eller liknande i noga avgränsade linjer. Man kan på förhand förutse var dessa känsloreaktioner kommer att uppstå. Man kan också förutspå att vid ett visst symtom kommer vissa punkter på specifika meridianer att reagera.
När man injicerar radioaktivt material i akupunkturpunkter sprider detta sig i den riktning som meridianen har.
Det är som sagt ännu inte bevisat för västerlandet kritiska ögon att meridianerna existerar men det finns indicier för det.
Ett känt exempel är smärtan i vänsterarmen vid hjärtbesvär. Den följer hjärtmeridianen exakt. Om smärtan från hjärtbesväret går upp mot huvudet följer den meridianen som är närmast kopplad till hjärtat.

Varför finns de?
Den teori man jobbar efter är att det är ett självhjälpsystem så att kroppen kan reparera sig själv. Vi söker spontant upp punkter på kroppen som vi finner behagliga. Slår man upp dem i en akupunkturpunktslista ser man ofta att punkter man letat upp behandlar det symptomet man har.