Örter och deras ursprung

Hur skiljer sig kinesiska örter från ”vanliga” örter?
Vad exakt är ”kinesiska örter”? Vad är så speciellt med just dessa? Du kanske har hört fantastiska historier om mirakulösa resultat efter att man har använt dem. Hudbesvär som bara försvunnit, aggressivt beteende som avklingat eller människor och hästar med artros som helt blir smärtfria.

För att bättre förstå vad det är ska vi reda ut begreppen.

Är det bara en ny fluga?
Att ge örter är definitivt ingen nyhet. Örter ligger till grund för all modern medicin. Örtmedicinens historia är gedigen och i många fall nedtecknad. För oss i västerlandet är bruket av de asiatiska örterna en nyhet men dess verkan är dokumenterad sedan årtusenden. För att få komma med i örtfarmakopéer i Asien var örter och blandningar tvungna att visa effekt under två hundra år. Då gällde det inte bara att visa effekt vid redan uppkomna symptom och sjukdomar utan även i förebyggande syfte. En god terapeut kan förutse och förekomma sjukdom.

När man som vi i Västerlandet kommit att förlita oss på kemiska mediciner med syfte att trycka undan symptom har vi också förlorat filosofin att förebygga.

Måste man välja mellan örter och mediciner?
Nej absolut inte. Det går oftast utmärkt att kombinera veterinärvård med örter. Många gånger får man en synergieffekt så att båda behandlingarna blir bättre. Örter har den positiva egenskapen att de går att ge under långa tider när det behövs, till exempel vid artros, utan att ge oönskade biverkningar. Att välja örter för den typen av besvär gör ju också att mediciner som Metacam är än mer effektiva när de verkligen behövs, till exempel vid akuta skador, samtidigt som man kan ha en lagom smärtlindring under längre tid.

Örter passar inte alltid för akuta åkommor och inte alls vid livshotande tillstånd annat är i nära samråd med veterinär och läkare. Sjuka och skadade djur ska under veterinär vård. Efter akutläget kan man oftast kombinera konventionell behandling med örter.

Vad säger min veterinär om örter?
Det beror på dennes kunskap om örter. De flesta veterinärerna har viss kunskap om några örter men väldigt sällan om de kinesiska. Det gör att de lätt avråder från dem av ren okunskap och för säkerhets skull. De har oftast inte tid att sätta sig in i hur det verkligen ligger till med effekt, samverkan med medicinering eller ens om deras giftighetsgrad. Därför är det viktigt att ha en bra kontakt med kunniga örtterapeuter när man har med kraftfulla örter att göra.

Är örterna medicin?
Nej. Rent tekniskt är de inte det. De är foder eller kompletteringsfoder. Alltså mat. Men samtidigt så är mat medicin. Det man äter påverkar hur man mår. Som huskur kan man äta blåbär för att bli hård i magen medan katrinplommon har motsatt effekt. Båda dessa är örter och båda har en påverkan på tarmarna. Lite mer potenta örter som de kinesiska örterna poria och ophiopogonis har samma effekt att torka upp respektive befukta. Dessa ger man inte som mat i den mening att de ska utgöra en del av fodergivan av näringsmässiga skäl utan man ger dem för den effekt de har. Örterna hamnar i en gråzon men är som sagt tekniskt sett foder.

Kan man själv blanda örter?
Ja, man kan sätta samman blandningar till sig själv eller sitt djur av de örter som finns tillgängliga på marknaden. Självklart kan man också ge sig ut och plocka själv. Bäst resultat får man oftast om man tar hjälp av en duktig örtterapeut som förstår symptombilden ordentligt.

Är alla kinesiska örter från Kina?
De finns allihop i Kina men många av dem växer världen över. De är katalogiserade i Kina och får därför namnet kinesiska örter. På senare år har örtterapeuter samarbetat och lagt till europeiska, arabiska, amerikanska och afrikanska örter till samma system. Det gör att man kan få tag i örter på närmare håll.
De örter vi saluför kommer från hela världen men vi försöker få dem så närodlade som möjligt. De måste uppfylla våra kvalitetskrav för att komma med i sortimentet. Det är väldigt viktigt för oss. Vår passion är att hjälpa till att våra kunder och deras djur ska må bra. Därför sänker vi aldrig kvalitetskravet. Vi vill kunna tillhandahålla de bästa råden och de bästa örterna.