Hästens munhåla och anpassat bett därefter, har du rätt utrustning?

Hästens munhåla och rätt anpassat bett, hur viktigt är det?
Hur känns din häst i munnen? Upplever du att den är stum, hård, svårare att ställa åt höger respektive vänster? Biter den tag i bettet, går bakom hand? Har den fallit ur och blivit svår att få upp i vikt? Upplever du att den har svårt att tugga och kanske rentav spottar ut maten?

Du känner din häst bäst och upplever du att något är fel, är det nog också någonting som inte stämmer. Det finns olika orsaker som kan ställa till det för din häst som det är viktigt att hålla koll på.
Den viktigaste delen för att förstå vikten av ett välanpassat bett och hålla efter hästens tänder med regelbunden koll utav antingen veterinär eller hästtandtekniker är att förstå hur hästens mun fungerar och dess egentliga syfte.
Hästens munhåla är skapad och utformad för att bearbeta mat. De främre tänderna som kallas för incisiverna, de är formade som en båge och deras uppgift är att skära av gräset när de betar.

Därefter förs födan upp till det tandfria området i hästens mun som kallas för lanerna, det är även här bettet ligger. Det är vid lanerna som födan lagras tills en viss mängd uppnås som leder till att ett tryck bildas i gommen och tungan för sedan födan vidare till kindtänderna.

Deras uppgift är att mala födan samtidigt som den blandas med saliv innan den förs ner i matstrupen. Kindtänderna förs i cirkulära tuggrörelser, så den maler maten mellan tänderna och käkarna växlar mellan vänster och höger rotation.

Lanerna är olika känsliga beroende på individ beroende på̊ hur de är formade. De kan variera i tjocklek och bredd och formen kan vara skarpa eller avrundade.

Den så kallade välvningen på̊ gommen skiljer sig mycket åt hos olika individer och kan vara mer välvd hos vissa medan andra individer har nästan helt flata gommar. Gommens struktur är vågformad/räfflad och de är mjuka och sviktar vid belastning.

Tungan är en stor och känslig muskel som sitter fast på̊ tungbenet som i sin tur är sammanbundet med muskler till nacken och käklederna. Tungan har olika form beroende på individ, de kan vara tjocka eller smala t.ex. Det som händer när hästen sväljer är att tungan trycks upp i gommen.
Detta är olika variationer som påverkar vilken inverkan bettet har i hästens mun beroende på hur individen ser ut.

De skador som är vanligast vid användning av bett är sår i slemhinnan, på tungan och i gommen. Det kan även förekomma blåmärken på lanerna och läpparna. Vid upprepad belastning där vävnaden kläms och leder till syrebrist uppkommer dessa sår.

Om denna vävnad inte får återhämta sig leder det till vävnadsdöd och dessa sår blöder inte vilket gör dem svåra att upptäcka. Det kan ta upp till tio månader för läkningen av dessa sår vilket gör det ännu viktigare att ständigt ha koll med hjälp av undersökning av munhåla och rätt anpassat bett så att dessa belastningar inte uppstår.

Det kan också förekomma skador på hästens tänder på grund av förslitning på tänderna på grund av bettet. Om bettet är placerat för högt upp i munnen kan den första kindtanden slitas till följd av den upprepade belastningen. Hästen kan även få sår på lanerna om den försöker avlasta genom att lyfta upp bettet med tungan.

Symptom på skador eller obehag i munhålan till följd av användning utav bett kan vara att hästen gapar, slår med huvudet, lägger tungan över bettet etc.

Andra följder som kan komma efter problem med tänder och munhåla är låsningar i käken. Det är därför viktigt att även behandla detta om hästen gått en längre tid med problem i munnen. Åtgärdas bara problemen i munnen kan fortfarande samma känsla bestå i ridningen med att den till exempel är svår att ställa åt något håll på grund av låsning i käken.

Det är alltså viktigt att komma ihåg att det är upp till varje individ vad som passar den bäst. Alla ser olika ut i munnen och har därav olika förutsättningar till att anpassa sig efter vissa bett. Om hästen verkar trivas med ett visst bett, gör den antagligen det också.

För att motverka problem och kunna ta itu med dem i tid är det lika viktigt att hålla regelbunden koll i munnen och använda ett välanpassat huvudlag, som att använda ett välanpassat bett för individen.

/ Equine optimizer Evelina Nyberg