Shivering, vad innebär det?

Vad är shivering? Hur ser symtomen ut? Kan man behandla?

När man pratar om shivering generellt menar man allt som ofta att hästen skakar i bakbenen när man lyfter dem, ibland båda och ibland gäller det bara ett bakben.

Symtom som ofrivilliga muskelrörelser som utlöses när hästen backar, vänds eller går över föremål förekommer också. Hästen rycker då upp benet högt och skakar, tills efter en stund benet slutar skaka och återgår till normalläge. Även svansen kan skaka och frambenen kan drabbas. Denna form av shivering drabbar ofta tunga raser, men man vet inte anledningen.

Hästen har oftast inga andra rörelseproblem som hälta eller liknande utan det syns enbart när benet lyfts. Ett karaktärsdrag hos vissa hästar att de ”stampar” ner benet när de sätter ner, men inte alla. Vissa hästar kan bli bättre, vissa sämre och en del förändras inte alls. Det går inte att säga hur individen kommer att drabbas då det är olika från häst till häst.

Man vet inte orsaken till shivering och det finns ingen behandling. Om det enda symtomet syns när man lyfter bakbenen och om man tycker att det blir bättre med tiden behöver man inte vara så orolig. Man hittar ibland shivering som bifynd på hästar som fungerar normalt för övrigt.

Forskning

Det finns forskning gjord de senaste åren på shivering av Dr Stephanie Valberg. Man har sedan länge beskrivit shivering som en neuromuskulär sjukdom men man vet fortfarande inte exakt orsaken bakom sjukdomen.

I forskningen har det framkommit att stora hästar över 165cm är predisponerade och det är tre gånger vanligare att valacker drabbas än ston. Symtomen brukar uppkomma innan hästen går in på sitt femte levnadsår och i 74% av fallen förvärrades sjukdomen desto äldre hästarna blev.
Grundorsaken till shivering är fortfarande oklar men man har set att en del av lillhjärnan är skadad hos de hästar som är drabbade. Symtom som är tidiga eller milda kan vara svåra att upptäcka.

Kan man behandla? 

Kan man behandla veternärmedicinskt? Tyvärr inte i dagsläget. Man kan se hos vissa hästar att det blir en viss förbättring av att de får gå ute mycket, gärna på lösdrift och att de motioneras regelbundet. Genom uppstallning och stressade situationer kan symtomen förvärras. Vissa diskuterar att kostförändringar skulle kunna hjälpa som att till exempel ge mindre socker, men man har hittills inte sett någon förbättring i de studier som gjorts.

Vid minska misstanke skall man låta en veterinär undersöka hästen. Det finns andra skador och sjukdomar som kan likna shivering  som man måste utesluta. Oftast fungerar hästarna trots shivering men man ska ha i åtanke att besvären ofta förvärras och man kan behöva hjälpa dem vid till exempel skoning. Det finns hästar som presterar på hög tävlingsnivå, dock kan problemen synas mer vid höga klasser i dressyr där ryggning och svårare skolor utövas.

Kan akupunktur och manuell terapi påverka?

Vi har sett ur vårt perspektiv att vi kan påverka hästarna positivt. Hästar där det finns ett shivering liknande problem i ett ben, kan hjälpas helt eller delvis med manuell terapi då det kan komma från ländryggen.

I den kinesiska medicinen säger man att shivering är intern vind. Alla sjukdomar som skakar, krampar eller liknande är vind enligt TCM och genom att behandla med akupunktur kan man alltså lindra symtomen ytterligare.

Tips till hovslagaren och till dig som behöver lyfta benen på en shivering-häst

Ett tips till hovslagare eller till personen som skall lyfta bakbenen är att få hästen att vila på benet först för att sedan ”vika” kotan och sen försiktigt lyfta upp benet och arbeta med benet hållt så lågt som möjligt för att undvika besvär för hästen. Vissa hästar som har stora problem kan man prova att ha en vägg nära som de kan få stöd ifrån. Hästarna spänner sig när de tappar balansen och drar då upp benet direkt.

I vissa fall kan man ge hästarna lugnande så att de kan slappna av och blir då enklare att sko hästen, dock därmed inte sagt att man kan sko som man skor en häst utan besvär utan man bör alltid försöka sko hästar med shivering med hoven så nära marken som möjligt för att underlätta för hästen.

 

Källor

https://www.hippson.se/fraga-experterna/expert-veterinar/hanna-borg/hur-allvarligt-ar-det-med-neurologiska.htm
https://www.hippson.se/fraga-experterna/expert-veterinar/maria_svenning/veterinarfraga-om-hast-med-akomman-shivering.htm