Nosgrimma, vad är egentligen dess rätta funktion och passform?

Nosgrimma

 

Hur känns din häst vid ridning? Upplever du att den är stum, hård, svårare att ställa åt höger respektive vänster, visar den obehag, ovillighet att arbeta, gapar hästen? Biter den tag i bettet, går bakom hand, skakar den mycket på huvudet?

Denna gång går vi över från bett till nosgrimmor, vilket är en lika viktig del i din hästs välbefinnande.
Vi som terapeuter kan ofta identifiera problem som kommer från dåligt anpassad utrustning och behandla där ifrån eller behandla i förebyggande syfte för att undvika att hästen får problem eller obehag.

Engelsk nosgrimma, remontnosgrimma, aachennosgrimma, pullarnosgrimma, kinetongrimma, hackamore. Det finns många olika varianter och det är inte alltid enkelt att hitta rätt. Här är ett fåtal av alla nosgrimmor som finns men kanske också de vanligaste. Vet du att du har rätt nosgrimma till din häst? Finns det någon nosgrimma som kanske rentav skulle passa din häst bättre? Eller behöver du ingen alls?

Engelsk nosgrimma

Den engelska nosgrimman kommer från början från Frankrike och är en av de första nosgrimmor som började användas. Nosgrimman kallas ibland för Cavasson som kommer från det franska ordet cavecon som betyder just grimma. Det sägs att den engelska nosgrimman ger hästen störst rörelsefrihet i munnen.
Den består utav en rem som spänns runt käkens övre del och skall sitta ca 2 fingrar nedanför ganaschen, innanför sidostyckena.
Denna nosgrimma lämnar undre delen av käken fri, och fungerar mer som en prydnad än som något funktionellt. Den hindrar dock hästen att gapa allt för mycket men inte på samma sätt som många utav de andra nosgrimmorna.
Denna nosgrimma bör inte spännas hårdare än att du får in ca två fingrar mellan nosryggen och nosgrimman.
På unga hästar är det viktigt att vara extra observant då de kan få skav på insidan av kinden av nosgrimman i samband med tandbyte.

Remont

Denna nosgrimma används ofta på unghästar då den placerar bettet rätt i munnen och förhindrar att hästen lägger tungan över bettet. Nosgrimman placeras nedanför bettet ovanför näsborrarna och omsluter munnen. Trycket från ryttarens tygeltag hamnar ganska långt ner på hästens nos vilket gör att hästen söker huvudet nedåt. Det finns liten risk för ojämnt tryck och låsning i hästens käke, tänder och nosrygg.
Bettet stabiliseras och inverkar mer jämnt över hela munnen.
En risk som denna nosgrimma medför om den spänns för hårt eller får långt ner, är att det kan hindra hästens luftvägar och det blir då svårt för hästen att andas. Om man har problem med att hästen får sår i kinderna av en hög modell av nosgrimma kan remont vara ett bra alternativ.

Aachen

Aachen nosgrimman är kanske en av de vanligaste nosgrimmor vi har idag. Den ser ut som den engelska nosgrimman med en nedre del som spänns nedanför bettet. Denna del kallas för nosrem eller snokrem. Denna nosgrimma stödjer bettet bra och motverkar hästen att röra sina käkar i sidled. Den undre delen, nosremmen, har två funktioner, att hålla bettet på plats och att hålla munnen stängd.
Ett stort problem med denna nosgrimma är att den ofta anpassas fel. De sätts för långt ner, för långt upp så att den vilar mot kindbenen, den övre delen spänns för hårt och likaså den undre delen. En hårt åtdragen nosrem bidrar till ett konstant tryck i nacken genom att nackremmen dras neråt, för att remmen sitter nedom bettet.
Är nosremmen får hårt dragen bidrar också detta till ett konstant tryck i hästens mun och den har ingen möjlighet att öppna munnen för att komma ifrån tryck från tygeln.
Aachen nosgrimman skall anpassas på samma sätt som den engelska nosgrimman, och nosremmen skall inte spännas hårdare än att man får in två fingrar på nosryggen och att hästen kan svälja obehindrat.

Pullar

Denna nosgrimma kallas även för Mexikansk nosgrimma och är framtagen för att ge effekt på starka hästar. En galoppterm som innebär att hästen ligger på och blir väldigt stark kallas för att hästen pullar, därav namnet och det är på dessa hästar som man menar att nosgrimman skall ge effekt.
Nosgrimman består av två remmar som spänns i ett kryss över nosryggen och om hästen gapar, uppstår ett mer koncentrerat tryck över nosryggen än på många av de andra nosgrimmorna. Om man väljer att ha krysset längre ner så uppstår ett större tryck och mindre tryck desto högre upp man har det.
Pullar nosgrimman har blivit mycket populär hos fälttävlandsryttare och inom galoppsporten då den lämnar luftvägarna fria. För att ha ett så litet tryck som möjligt skall platten under krysset sitta så högt upp som möjligt och ringarna på sidorna ska sitta en bit upp på kindbenet för att undvika skav som de annars kan ge om de sitter för långt ner.

Kineton

Denna nosgrimma började användas inom galoppen, även den på pullande hästar precis som pullarnosgrimman. Nu används den dock mer på hästar med känsliga munnar och unghästar som skall vänja sig vid bett. Denna nosgrimma ger ett tryck på nosryggen vid förhållning så man får en dubbel effekt. Viktigt att denna nosgrimma anpassas korrekt så att den inte hamnar för långt ner på nosryggen.

Hackamore

Hackamore är ingen nosgrimma men då det är ett alternativ till bett och nosgrimmor vill vi ändå ta upp det. Ett hackamore kan vara bra att använda på de hästar som inte trivs med bett i munnen eller om de nyligen har behandlat tänderna och bett inte är att föredra direkt. Det är även bra som variation emellanåt om man vill alternera bettlöst med bett. Hackamoret skall sitta på nosryggens bredaste del och detta kan man känna genom att sätta ett finger på var sida om nosryggen och känna sig neråt mot mulen vart den är som bredast. Om man sätter hackamoret för långt ner resulterar det i att man hämmar luftvägarna och detta kan man märka på hästen genom att den börjar frusta mer än vanligt och skaka på huvudet för att försöka få upp hackamoret så att det inte stör. Det finns även en annan risk med att sätta hackamoret för långt ner på nosryggen och det är att benet väldigt tunnt längst ner och benet är alltså svagare där än högre upp på nosryggen.

Upprepad belastning där vävnad kläms och leder till syrebrist kan sår i slemhinnan uppkomma. Dessa sår blöder inte och är därför svåra att upptäcka i tid.
Har man en nosgrimma som sitter för högt, för hårt eller helt enkelt är felanpassad är det lätt att hästen får problem i munnen som i sin tur kan komma att bli låsningar i nacke, käke osv.
Det finns flertalet känsliga nerver i ansiktet på hästar och dessa är också viktiga att ha i åtanke.
En för hårt spänd nosgrimma trycker på dessa nerver och påverkar slemhinnorna på insidan utav käken som i sin tur ligger an på käktänderna vilket kan orsaka smärta och sår. Av denna anledning är det oerhört viktigt att regelbundet kontrollera tänderna och munnen på hästen för att undvika onödig smärta.

Det finns även egendesignade nosgrimmor som till exempel mickelm och ps of swedens, high jump, som är designade för att minska trycket på tänder, känsliga nervbanor och utjämna tryck över nacken.

Det finns flertalet olika nosgrimmor att välja på med olika funktion, men det som de alla har gemensamt är att en dåligt anpassad nosgrimma gör mer skada än nytta. Det är därför viktigt att noga kontrollera utrustningen och säkerställa att den är rätt anpassad så att inte skador uppkommer på grund av dåligt anpassad utrustning. Detta går hand i hand med vår förra artikel angående regelbunden kontroll av munhålan. Om man har använt en nosgrimma som suttit fel, spänts för hårt eller på annat sätt inte passat hästen så är det lätt att den får sår i munnen eller tryckskador och detta är viktigt att upptäcka i tid så att man kan åtgärda så snabbt som möjligt. Detta är också upp till individen, som i allt annat, om din häst verkar trivas med sin nosgrimma och bett, gör den nog också det. Upplever du däremot problem vid ridning eller när huvudlaget är på, är det nog dags att se över utrustningen.

Det är lika viktigt att regelbundet kolla över hästen med en duktig terapeut så att man i tid kan åtgärda eventuella låsningar i käke, nacke eller muskulära problem som kan komma till följd av att hästen inte har haft rätt anpassad utrustning, sår i munnen eller liknande.
Det är viktigt att få med alla delar för att behålla hästens välbefinnande!

/ Evelina
MD Kleen

En tanke om “Nosgrimma, vad är egentligen dess rätta funktion och passform?

  1. Pingback: Bett och tänder - Hur ser din häst ut i munnen? - Alternative Health Works

Comments are closed.