Veterinär eller Terapeut? Hur vet du vem du ska be om hjälp i vilken situation?

Alla som jobbar med någon form av behandling av häst och inte är:

 • legitimerad veterinär
 • legitimerad djursjukskötare
 • godkänd hovslagare
 • godkänd legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast
 • godkänd legitimerad tandläkare
 • godkänd legitimerad sjuksköterska

förutom Djursjukskötare som är en egen kategori räknas till:

Övrig personal inom djurens hälso- och sjukvård

Du kan även arbeta yrkesmässigt inom djurens hälso- och sjukvård utan att tillhöra djurhälsopersonalen. Exempel på sådana yrken är djurvårdare, hästtandvårdare, massörer, equiterapeuter eller biomedicinska analytiker.

Behandlingsförbudet

Om du arbetar yrkesmässigt inom djurens hälso- och sjukvård utan att tillhöra djurhälsopersonalen omfattas du av ett behandlingsförbud som begränsar vad du får göra. Behandlingsförbudet innebär att du

 • inte får utföra operativa ingrepp eller ge injektioner
 • inte får utföra behandlingar som kan orsaka ett lidande som inte kan      anses obetydligt
 • inte får behandla djur som har fått lugnande medel, är sövda eller är lokalbedövade genom injektion
 • inte får behandla djur som kan misstänkas ha en epizooti eller en zoonos

Det finns undantag från behandlingsförbudet i lagstiftningen. Ett generellt undantag gäller för brådskande åtgärder som vidtas i syfte att rädda ett djurs liv eller att lindra dess lidande. Det finns också specifika undantag för den som arbetar som djurvårdare eller hovslagare utan godkännande.

Andra bestämmelser

Du får inte heller behandla ett djur så att det utsätts eller riskerar att utsättas för skada eller annat lidande. Detta innebär att varken själva behandlingen får vara olämplig eller att djuret genom din behandling inte får den veterinärvård det behöver. Lagstiftningen är rätt hård här – även om du inte hade tillräckliga kunskaper för att förstå att konsekvensen kunde bli sådan kan du dömas för brott mot denna bestämmelse.

Tystnadsplikt

När du arbetar tillsammans med någon som tillhör djurhälsopersonalen omfattas du av samma tystnadsplikt som annars bara gäller för dem. När du omfattas av tystnadsplikten får du inte berätta om eller använda dig av information som rör kundernas drifts- och affärsförhållanden. Givetvis får du diskutera behandlingen med den djurhälsopersonal som är direkt involverad i vården av djuret och du bryter inte mot tystnadsplikten om du lämnar uppgifter som du är skyldig att lämna enligt lagen.

Jordbruksverket

 

Således räknas vi som Equiterapeut, akupunktör och Equine Optimizer hit.

För hästägaren är det svårt att veta vilken terapeut hen ska välja, det är en uppsjö titlar på marknaden och det är förvirrande. Lika förvirrande är det för veterinären att veta om terapeuten hästägaren pratar om är bra eller ej och framför allt vad hen har för utbildning. Och lika förvirrande är det för terapeuten att veta vad den som kallar sig kollega med någon speciell titel, kan.

Ett av våra mål, Alternative Health Works mål är att vårt yrke ska kunna ansöka om legitimation eller ett godkännande av jordbruksverket. Vi är minst lika förvirrade av olika ”kollegors” titlar och kunskap och ser tydligt att det är ett stort problem, stora kvalitetsskillnader. Det är inte ok att någon som gått 1-2 dagars kurs kan kalla sig för någon form av terapeut och gå ut och behandla. Vi tycker inte heller att det är ok att det finns 2åriga utbildningar som knappt innehåller anatomi. Vi såg t.ex en som har 90% mindre tid med eleverna mot vad vi har och 90% färre godkända praktikfall.

Detta är vår bakgrund:

Daniel läste till equiterapeut på ISHU senare HTU (då i Strömsholm, senare i Katrineholm) 96-98. Det var en heltidsutbildning. Att kalla sig equiterapeut om man inte gått på den skolan får man inte lov att göra. Dock har det inte kontinuerligt funnits möjlighet att utbilda sig där och vi vet inte om skolan är aktiv i nuläget, vilket är ett skäl till att andra skolor poppat upp. Som equiterapeut läste man veterinär basmedicin, beteende, hästhållning, foder, akupunktur, laser, massage, stretching, manuell medicin: kiropraktik på häst och rehab. Därefter läste Daniel TCM, traditionell Kinesisk medicin 3 år vid China Academy of Medical Science i Beijing. Det är framför allt teori med praktik i Sverige eller Kina. 2008-2012 var han lärare på Arcamumskolan i djurakupunktur, focus på häst. Under åren har han varit på kurser för amerikanska och brittiska kiropraktorer, Norsk veterinär/akupunktör, Tyska läkare/akupunktörer, FEI-veterinärer osv. Just nu går han även en Tierheilpraktiker vilket är naturläkare för djur i Tyskland. Utomlands har alternativmedicinen en annan status och inte sällan kombineras traditionell vård med alternativ medicin t.ex. homeopati eller akupunktur och örter.

Mia läste veterinär basmedicin och djurakupunktur 2010-12 på Arcanumskolan. Den utbildningen var delvis på distans och gick som lärling hos Daniel från 2010. Hon läste också samma 3 åriga utbildning som Daniel gjort och gick ett antal kurser även på human sidan i Dornterapi, en manuell manipulationsfri (kiropraktikfri) behandlingsform för leder, fascia och bindväv. Det kan förklaras som en kombination av TCM och manuell medicin. Mia har gått så gott som samma kurser efter grundutbildningen som Daniel men fokuserat lite mer på humansidan och läst/läser vidareutbildningar på Ortopedmedicinska institutet.

Vi fortsätter kontinuerligt att vidareutbilda oss och går flera kurser varje år.

Nu har vi valt att starta en utbildning, 3 år på heltid, delvis på distans. Tyvärr bidrar vi till titelförvirringen genom att vi valt att kalla oss och eleverna för Equine Optimizer. Avsikten är att arbeta in en kvalitetsstämpel och att vi inte får säga equiterapeut eller hästfysioterapeut (det är enligt lag bara sjukgymnaster som får kalla sig det men trots det gör vissa terapeuter det) Utbildningen innehåller veterinär basmedicin, TCM akupunktur och örter samt manuell medicin. Det är den mest innehållsrika utbildningen i Sverige både avseende kunskap och tid. Till vår hjälp har vi bl.a foder och beteendeexperter från SLU, veterinärer, hovslagare, veterinärakupunktör, hästkiropraktor, tränare från olika discipliner och elitryttare.

Vår vision innebär en klinik, mobil eller stationär där hästägaren kan plugga in i ett nätverk av professionella yrkesutövare som samarbetar för hästens bästa.

Anledningen till att vi valde att starta en utbildning är att vi upplevde att vi hade för få kollegor med relevant kompetens att rekommendera vidare till när vi inte hann eller kunden är för långt bort samt att efterfrågan på duktiga terapeuter är stor och i de statliga utbildningarna finns här en lucka att fylla. Vi har inte valt att ta med maskiner så som djupvåg, laser, olika ljus osv. därför att dessa ofta erbjuds som kortkurser för så gott som vem som helst och då kan eleverna läsa till de sen om de vill.

Vad gör vi då?

Det finns några olika typer av kunder. T.ex Anna som driver en ridskola och hon vill ha hjälp att hålla hästarna fräscha för att hålla nere skadrisken och kostnaderna det innebär att ha en häst som inte kan användas i verksamheten. Vi hjälper Anna genom att regelbundet gå igenom hennes hästar.

Det vi gör när vi går igenom är bland annat:

 • känner igenom muskler och ser om det finns spänningar, smärtor, skador. Skulle det finnas t.ex en ryggsmärta så beror den av något och vi stämmer av ang utrustning, olycka, historik, träningsnivå och ryttare samt om det finns känd problematik i leder eller hovar.
 • känner igenom senor och ligament för att se om det finns skador eller överansträngning, om det finns rekommenderar vi alltid att man gör ett UL men här har det hänt upprepade gånger att vi skickat in kunder och de fått till svar att det är onödigt och inte alls får ett UL utan bara ett ”rid på” vilket också upprepade ggr har lett till stora skador men många veterinärer är också imponerade av de skador vi upptäckt tidigt och ibland har man såklart fel och är lite för försiktig.
 • känner igenom rörligheten i leder, både benens leder och ryggraden samt käke. Vi påminner hästägaren om att kolla tänderna hos veterinär tandläkare 1g/år i alla fall. Rörlighetsassymetrier behandlas med akupunktur och manuell medicin. Skulle det finnas en smärta, en hälta så rekommenderar vi alltid veterinär, eller hellre en koll innan vi kommer så att vi kan utgå ifrån var orsaken är och jobba med den och skynda på läkning.
 • Kikar på hovarna och om det ser ut som om kunden behöver mer hjälp ang det. Hovar är ett kapitel för sig och det vet nog de flesta erfarna hovslagare. Det är också ett yrke med varierande kunskap.
 • Kikar på miljön i stallet och hage och kompisar. Här är en stor fördel med att vara ambulerande, vi ser ofta orsaker till varför hästen ofta drabbas av kolik, mugg, hosta etc pga att sådana orsaker inte sällan är miljön.
 • Vi kan titta på hur hästen rör sig. Inte för att göra en hältutredning eller böjprov men för att hjälpa hästägaren avgöra om det är fråga om en hälta eller ej.
 • Känner över akupunkturpunkter som kan skvallra om begynnande eller kronisk negativ process i kroppen. Beroende på vad det är så kan det antingen bli att man rekommenderar att kontakta veterinär för råd, kanske blodprov eller ändra på något hästen får i sig i kombination med en akupunkturbehandling.

Många av hästägarna ser oss som länken mellan dem och veterinärvården. Vi jobbar med friskvård, de med sjukvård och så bör det vara. Vi supportar hästägare med vår kunskap och optimerar, veterinär ställer diagnos, det gör inte vi. Detta samarbete behövs och det är tråkigt att det är så varierande kvalitet inom egentligen alla hästrelaterade yrken. Det är svårt för hästägaren att välja terapeut men det är lika svårt för dem att välja hovslagare eller veterinär. Men oavsett vem du väljer först är vår önskan att det ska finnas ett bra team som tar hand om dig och skickar vidare den problematik som någon annan kan bättre, det gör seriösa yrkesutövare som sätter hästen först.

Vi vill aldrig behandla en häst mer än två gånger utan positivt resultat. Vid första behandlingen kan det hända att en försämring sker och ibland kan det vara ok men då ska den gå över på några dagar. Har man lyft på locket till en ny eller gammal skada genom att släppa muskulära spänningar eller ”låsningar” så är det bara att åka in till klinik och utreda.

Men som Anna, hon vet att om vi tar hand om stela muskler och t.ex reglerar nivån på träning med överansträngda kroppar så håller de längre och skaderisken minskar. Dessutom lär hon sig mer vad hon ska kolla efter själv. Hon vet också att vi säger till om det är läge att kolla upp mer och kan hjälpa henne till veterinär om det behövs och sedan vara med i rehabiliteringsprocessen.

Sen finns Sonja, det bär henne emot att kontakta veterinär och använda mediciner även om det är akut. Här ser vi att vi ofta blir länken. Vi är skyldiga att se till att inte djuret lider. Här kan vi hjälpa hästen lite grann och se till att propsa på veterinärvård. Oftast så är djuret nummer ett och när hon förstår allvaret brukar det bli bra.

Så har vi Lisa, ponnymamman som vill att dottern ska få tävla till varje pris. Hästen är dum och svår, piska, sporrar och hårda ord. Det är inte typen som ber om hjälp i första hand men det kan hända att vi som ”bara underhåller” kanske kan få prova att ”massera bort” och här har vi guldläge att se till att hästen får vidare vård, speciellt när man kan visa att ”här har den ont”.

Å så har vi Nojiga nina som ringer både oss och veterinär stup i kvarten och ger diverse olika tillskott i överflöd. Här får man vara mer samtalsterapeut än hästterapeut. Nina har en syster som inte är det minsta nojig. Blinda Bella. Bella ser inte möglet i höet, fetman på hästen eller de dåliga hovarna.

Sen har vi Karl som har haft besök av en veterinär som har ett annat specialområde än vad hästen skulle behöva och han har helt enkelt inte fått hjälp alls. Karls häst är extremt svår att lasta. Kanske är det något vi kan avhjälpa, kanske får man misstanke om något annat och kan skicka vidare för en second opinion.

Sen har vi Tina vars häst varit på klinik och fått olika behandlingar och här är vi med i rehab processen. När kotledsinflammationer behandlats behöver man ta reda på varför de uppstår. Här finns faktiskt veterinärer som inte sprutar leder innan orsaken till ledhältan är utredd. En vanlig orsak vi ser är kombinationen av asymmetri mellan ryttare-sadel-häst. Givetvis kan det vara många andra saker i hästkroppen också. Men om man har koll på symmetri, varierad träning på varierat underlag och tar hand om ryttarkroppen så minskar risken väsentligt. Vi skulle gärna vilja känna till fler duktiga sadelutprovare med brett sortiment.

Och så finns det ett gäng till. T.ex Sune som får regelbunden hjälp att optimera sina tävlingshästar.  Vi ser till att hästen är mjuk, rak och har ett bra immunförsvar, helt enkelt mår bra och fungerar bra.

Vårt inlägg i debatten om terapeut eller veterinär avser att nyansera och inte dra alla med en titel eller ett yrke över en kam.

Vi arbetar med vår passion och har ett större mål; Att hjälpa hästar och deras människor att må bättre och nå sina mål, ”alla förtjänar att må så bra de kan”. Vi tror att alla som är verkligt passionerade i sitt yrke brinner för att lära sig och ständigt utvecklas, att man samarbetar och ser sina egna kunskaper och begränsningar och tar hjälp och bygger team. Där det finns sann kunskap och kärlek till hästen finns inte girighet, där är ödmjukhet. Det kan låta som en klyscha men då är det inte ekonomi eller prestige som styr, det är nyfikenhet och strävan efter att förstå mer och göra skillnad.

Kort lathund på hur du kan tänka när du väljer om du ska be oss eller veterinär om hjälp i första skedet.

 • Hästen är sjuk, har feber och eller hosta och snorar – Veterinär, vi jobbar inte med sjuka djur
 • Hästen har varit med om en olycka, har ett sår – veterinär
 • Hästen är halt eller verkar ha ont – veterinär
 • Hästen känns lite stel, kanske svårare att ställa i ena varvet eller svårare i ena galoppen– Equiterapeut/Equine Optimizer (som skickar vidare om resultat uteblir eller det visar sig vara troligt att en utredning behövs)
 • Hästen har återkommande led inflammationer som behandlats av veterinär – Equiterapeut/Equine Optimizer för att hjälpa till att hitta orsak
 • Hästen har gåtts igenom av veterinär som antingen inte hittat något eller så har du en diagnos och behöver en koll och underhåll – Equiterapeut/Equine Optimizer
 • Hästen ömmar i ryggen – Veterinär eller Equiterapeut/Equine Optimizer, gärna en kombination men huvudsaken är att börja i en ända så kan den specialisten guida vidare.
 • Du kan inte sätta fingret på om det är något fel men hästen är inte halt eller verkar inte ha ont, du vill bara ha en check. – Equiterapeut/Equine Optimizer
 • Du vill ha en hälsocheck, kanske inför ett köp – Veterinär och Equiterapeut/Equine Optimizer
 • Kolik – Veterinär
 • Hovsmärta – veterinär och hovslagare