Polyneuropati

Symptom: Muskelsvaghet och överkotning på bakbenen är det mest typiska symptomet. Hästen är vid fullt medvetande, har normal aptit och beteende i övrigt. I lindriga fall eller sjukdomskeden har hästen svårt att rätta sina ben efter underlaget, kan ”tappa” ett bakben eller snubbla i form av en lindrig överkotning i vissa steg, särskilt vid trötthet eller djupt underlag. Det kan dock även förekomma hos hästar utan polyneuropati, så enstaka snubblingar räcker inte för diagnos på en enskild häst.
Överkotning innebär att tån inte sträcks ut normalt vid isättning av hoven, upp till den grad Häst med polyneuropati. Bild från Vetinst.noatt de kan trampa på kotledens framsida i ett eller flera steg. Vissa av hästarna får svårt att resa sig. De värst drabbade fallen blir liggande och måste avlivas av djurskyddsskäl. De som överlever tillfrisknar vanligtvis efter en tids konvalescens (se Prognos).”- Statens veterinär medicinska anstalt.

En del hästar kan bli som ”tvådelade”. De fungerar ok fram men inte bak till exempel.
En del blir lite dåliga, en del mycket.

Bakbenstapp kan absolut vara pga. något sådant här men låt dig inte skrämmas upp, de allra flesta fallen där en häst tappar ett bakben beror på muskelanspänningar som ger tillfälligt nervkläm i ryggen. Sådant löser vi dagligen. Så be oss kika innan du oroar dig!

Vi, Mia och Daniel Kleen har den senaste veckan talat med en kollega i Rättvik, Carina Englund, utbildad i veterinär basmedicin, akupunktur samt massage. Hon behandlar ett par av de allvarligaste fallen av flera i Rättviksregionen.
Vi har även varit i kontakt med SLU och SVA för att jobba vidare med fler fall.

Det finns en misstanke om att förgiftning genom grovfoder är orsaken. En gemensam nämnare är att de drabbade har ätit inplastat foder, hösilage och en övervikt på fall finns runt Mälardalen. Men alla hästar som ätit av detta blir inte sjuka och det är inget som smittar så exakt varför vissa drabbas är inte klarlagt. Forskning pågår för fullt.

Det man kan se på obduktion är att de perifera (de nerver som är längst från hjärtat) nervernas myelinskidor (där signalerna studsar vidare) är påverkade, skadade och det finns infekterade celler runt. Musklerna skadas, tillbakabildas också.

Senaste veckan när vi varit ute har vi även jobbat med några andra fall av konstaterade eller misstänkta neurologiska sjukdomar/problem. Det finns många olika orsaker och anledningar och symptom.
Under veckan har Mia gjort två neurologiska tester som visar 1 troligt positivt, 2 definitivt positivt. Dessa har skickats vidare till veterinär innan vidare behandling.
Vi behandlar inte misstänkta neurologiska fall med manuella terapier. I de fall vi misstänker att det är en förträngning i halskotpelaren eller i ryggen så skickar vi vidare till veterinär först. I vissa fall har det visat sig vara överförsiktigt (vi är glada för det!) men i många fall har det visat sig en förändring någonstans.
Med kliniker så som Dingle, Husaby, och Ale mfl, jobbar vi kring patienter med dessa problem och att få höra av kunder att Henrik Nyberg frågar vem som behandlar och när han får veta, ger oss fria händer utöver vissa givna restriktioner utefter diagos vad gäller behandling för att han litar fullt på vårt omdöme är riktigt skönt.

Mer om andra typer av neurologiska problem kommer.

Om du vill veta lite mer om polyneuropati, lyssna på detta inslaget som hippson publicerat.
Hippson har skrivit artiklar om ämnet och här är ett ljudinslag
http://www.hippson.se/nyhe…/veterinar-ska-ta-reda-pa-vad.htm

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *