Knän

Problem med knän?
I TCM, den traditionella kinesiska medicinen tillhör knän vattenelementet, funktionskrets njurar och urinblåsa.
Några exempel på egenskaper, system som ingår i vattenelementet:
Ländrygg speciellt L3 (tredje ländkotan) -låsning kan vara ett tecken på eller ge problem i vattenelementet.
C3 (tredje halskotan) – Här kan man också finna en rotation eller låsning i samband med knäproblematik.
Knän, ben (alla ben i skelettet), tänder, öron, trakterna och strålen på bakhovarna.
Andning (hålla ner luft i lungorna) och energi i hela kroppen. Svag energi i njurar, vattenelementet kan vara en orsak till hosta och ytlig andning.
Fortplantningsfunktion och tillväxt.

Om en individ har obalans i vattenelementet påverkas ofta flera av dessa områden på något sätt.
Några fler exempel
Natt, mörker, vinter, kyla, rädsla och skräck.
Salt, svart, mörkblått

En obalans i vattenelementet ger en individ som avskyr eller älskar dessa olika saker. Tex någon som saltar överdrivet eller någon som får problem för att inte salt tillförs alls.
Du kan nu förstå lite mer om varför en individ med knäproblem ofta också har något problem i ländryggen och varför det kan bli värre om det är för kallt och det behöver inte bara vara kyla ute, det kan vara för låg energi i kroppen.
Poängen är att ge dig en liten förståelse om hur vi tänker när vi jobbar och varför vi ibland frågar väldigt mycket olika saker. Kanske du själv ser ett mönster hos någon nära dig? Symptomen är vanliga. Vi ser flertalet nya sådana hästar varje vecka.

Hur ser du om din häst har problem med knäna?
Ofta står den med bakhovarna lite utåttåat och under sig.
Långa tår, låga eller understuckna trakter och utåttåad ser man ofta i samband med knäproblematik men vilket som är hönan och vilket som är ägget kan variera. Hovarna får ofta oregelbunden form där utsidan är mer utfluten och insidan är mer brant. Hästen står och går gärna med det drabbade benet utanför spåret.
Denna hov-benställning kan också ge problem med böjsenor och gaffelband, det tar vi en annan gång.
Ofta lägger den mer vikt fram och känns stel i bogarna, kanske går det så långt att det kommer och går hältor fram. Givetvis kan dessa ha andra orsaker men problem i bakdelen är en vanlig källa till hältor fram.
I vissa fall ser man en ”in/neddragning” framför manken.
Galoppen flyter inte helt. Ett varv kanske ännu sämre än det andra pga att det benet är svagare.
Man ser ofta en svaghet i lårmuskeln till det drabbade knäet. Musklerna på insidan som fäster runt knäleden blir ofta ömma. Känner man på dem känns de som halvrå spaghetti och muskeln lite längre bak, Gracilis, som man kan se bakifrån som de två bullarna mellan bakbenen kan kännas hårdare. Påskjutsmuskulaturen är starkare än den bärande.
Det är svårare att backa hästen.
Man ser också en hälta i nedförsbackar. Då ska hästen bära mer av sin tyngd på bakbenen för att bromsa upp. Ett ömt knä brukar inte orka med den extra belastningen utan svarar med hälta.

Ländryggspåverkan
Knäproblem ger en generell stelhet eller svaghet i hela överlinjen
En patient från tidigare insåg när vi pratade om detta att det är rätt självklart mönster. Hästen fick problem när det slog om till kyla på hösten och var ofta frusen trots päls, ras och modell som inte bör frysa och svettades på vissa ställen och blev lätt andfådd samt tröttare än vanligt. Dessutom behövde vi behandla ländryggen då den drogs snett, det kunde komma en kick i ridningen i framför allt i ena varvet och det kändes som han inte var lika rörlig i båda varven.

Vad är Patella? Vad är egentligen ett knäproblem?
“Patella” används av många som samlingsnamn på många olika besvär i knäområdet. Det blir lite av en slaskdiagnos. Patella=knäskål. Alla knäproblem har inte med knäskålen att göra.

Här kommer några exempel förutom brist på styrka, obalans i vattenelementet osv

Inflammation, artrit och artros, pålagringar
Det kan såklart uppstå renodlade hältor i knälederna ofta på grund av för mycket eller felaktig träning. Då kommer sig hältan ofta av en inflammation i någon av ledens vävnader och blir till en artrit. Obehandlad kan den övergå i en artros med skadad led och eventuellt pålagringar som följd. Hältor som dessa ska behandlas av veterinär.

För lite rörlighet, mindre rörlighet än leden på andra sidan, asymmetri

Knäleden kan som alla andra leder drabbas av inskränkt rörlighet. Det är ett tillstånd som i synnerhet manuella terapeuter är intresserade av. Vårt mål är symmetri i kroppens konstitution och dess rörlighet. Om en leds rörlighet minskar brukar hästen kompensera det genom att andra leder får ta upp mer rörlighet. Oftast på den ledens bekostnad.
I knäleden finns en menisk. Det är en skiva brosk som bland annat ska ta upp stötar och underlätta ledens rörelse. Menisken är dubbelt konkav. Den är tjock i kanterna och tunnare i mitten. I vissa lägen kan den lägga sig lite fel och därigenom orsaka ett minskat rörelseomfång i leden. En frisk menisk som ligger fel är lätt att lägga rätt med kiropraktisk behandling. En menisk som är skadad eller inflammerad ger upphov till hälta och ska behandlas av veterinär.

Patellaupphakning
Patellaupphakning är något vi ser emellanåt Det är något som i många fall, är behandlingsbart med akupunktur. Knäskålen har tre ligament som har till uppgift att hålla knäskålen på plats. Vid patellaupphakning fastnar det inre ligamentet på ett litet benutskott på lårbenet. På grund av att detta ligament fastnar kan man behöva hjälpa hästen att komma loss genom att försöka få den att backa, om den inte kommer loss själv. Detta händer oftast i stillastående.
Hästar som är omusklade och tunna, unghästar eller de som blivit konvalescenter är oftast de som drabbas av patellaupphakning. De som presterat hårt en tid men sedan plötsligt trappar ner träning till noll. Man kan se en liten tendens till hakningar i ridning men sällan så de fastnar och inte kommer loss utan mer som lite knixighet och att de inte tar ut steget och vågar trycka på med det benet. Det är vanligast att det drabbar ett ben, oftast det svagare, inte det lite starkare som skjuter på men som är det som känns som man inte får med sig i ridningen. Det kan också drabba dubbelsidigt.
Det man kan göra för att undvika upphakningar är att stärka hästen, i både hull och muskler. En foderstat som är anpassad för individen och varierad träning på varierande underlag är grunden för att bli av med eller undvika symtomen. Träningstips kommer längre ner.

Om detta inte hjälper kan veterinär gå in och göra små klyvningar i det inre ligamentet för att det skall stärka upp sig själv och bli tjockare efter läkning.
Det däremot många inte vet, är att i stället för att direkt gå in och snitta i ligamentet, kan man först stärka upp ligamentet via akupunktur! Erfarenhet visar på att minst 80% blir bättre av det! Man brukar även strama upp muskulaturen som fäster in på knäskålen. Då ligger den bättre i position och det minskar risken för att ligamentet lägger sig i fel läge. (Ett problem vi inte tagit upp är en alltför plan knäled, det har blivit fel och det är svårt att åtgärda..) Det är en behandling som fungerar fint tillsammans med träning och brukar ge ett hållbart resultat.
En akupunkturbehandling ger en ökad cirkulation till det område man vill behandla. I det här fallet knäet. Då får man som extra bonus en behandling av irritationer och inflammationer i hela leden.

Ofta ser vi ett snett bäcken i samband med upphakningar. Då hamnar lårmusklerna i olika spänningslägen och den hakande sidans främre lårmuskel blir ofta lite ihoptryckt eller kanske snarare slapp. Då kan den inte spänna knäskålsligamenten på rätt sätt och risken för upphakningar ökar. En behandling med akupunktur och kiropraktik där man både behandlar musklerna och rätar upp bäckenet ger oftast ett bra resultat.

Hur kan man förebygga?
Det finns olika saker du kan göra själv när man vet mer exakt men först en del saker du behöver hjälp att hålla under kontroll.
Hovarnas balans.
Bäcken, rygg, leder och muskelproblematik.
Givetvis är nummer ett att söka veterinär om hästen har riktigt ont eller är halt och du upplever mer än en svaghet eller rörelsestörning.
Din terapeut ska veta när det är läge att skicka vidare.
Vi behandlar aldrig något vi inte tror vi kan göra något åt.
Styrketräning är nästan alltid bra men först när man vet att det inte är fråga om en typ av skada som kan förvärras.
Du kan inte träna upp muskler på en sned häst, det skadar mer än det hjälper.

På frågan om B-vitamin, thiamin hjälper svarar vi som många veterinärer, nej inte ensamt men en balanserad kost är väldigt viktigt! En brist på mineraler, näringsämnen eller låga energivärden ger för dålig kvalitet på vävnader och inte tillräckligt med energi för att bygga upp kroppen rätt.
Det finns örter man kan ge, en del har du säkert hemma som tex ingefära och kanel om du har en frusen och plufsig individ speciellt när det är kallt ute men för att få mer individspecifika förslag fråga en örtterapeut. Känner du att det du läst i denna artikel stämmer mycket på någon i din närhet så rekommenderar vi vår blandning MD Water.
När veterinären har konstaterat inflammation eller artros kan man ge boswellia eller ännu bättre MD Mover.
Gurkmeja kan hjälpa till liksom nypon.
Misstänker man lite för dålig ledvätskeproduktion kan man ge tillskott av hyaluronsyra.
Allt knäppande i leder betyder inte något dåligt det kan även vara tecken på friskt starkt ledbrosk. Om det från en dag till en annan börjar knäppa är det ett varningstecken.

Stretching.
Stretcha inte bakbenet bakåt eller utåt. Du kan stretcha bakbenet lätt framåt neråt men inte mer. Resten av kroppen som är stel kan du absolut stretcha. Ha alltid som mål att jobba med asymmetrier- målet är symmetri.

Träningstips:
Rygga.
Ofta behöver främre lårmuskeln stärkas. Det gör man genom att skritta över bommar, gärna i olika höjd. Det är även bra att rygga över bommar och att träna hästen att gå i skänkelvikning över bommarna.
Det är också uppbyggande att skritta i backar. Även där kan du rygga uppför.
Longering?
Undvik mycket arbete på böjt spår. Undvik helt galopparbete på böjt spår tills knät är stabilt.

Evelina Nyberg, Mia Kleen och Daniel Kleen